Vodní toky 2015

Vodní toky 2015
Titul:: Vodní toky 2015
Podtitul:: Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí (Hradec Králové, 24. - 25. 11. 2015)
Vydavatelství:: nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2015
Datum publikace:: 01.01.2015

Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí (Hradec Králové, 24. – 25. 11. 2015)

Konferenci pořádaly Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p., Povodí Odry, s.p., Povodí Ohře, s.p., a Povodí Vltavy, s.p., obsahuje příspěvky, které se věnovaly těmto okruhům problematiky: správa vodních toků, financování, legislativa, výzkum, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně), plánování v oblasti vod a technická opatření na vodních tocích.