Zbrojní průkaz

Zbrojní průkaz
Titul:: Zbrojní průkaz
Podtitul:: Zkouška odborné způsobilosti
Vydavatelství:: Druckvo, s.r.o., Praha, 2016.
Datum publikace:: 01.01.2016

Zkouška odborné způsobilosti

Publikace je určena žadatelům o zbrojní průkaz a žadatelům o jmenování zkušebním komisařem. Nejprve jsou v publikaci uvedeny právní předpisy vztahující se k dané problematice, a to zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, to je zákon o zbraních (ve znění k 1. 1. 2016), vyhláška Ministerstva vnitra č. 115/2014 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních (ve znění k 1. 1. 2016), nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E (ve znění k 1. 1. 2016), a nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmým prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb., a nařízením vlády č. 503/2005 Sb. Dále následují zkušební otázky Ministerstva vnitra ČR používané ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelů o jmenování zkušebním komisařem podle zákona o zbraních. V kapitole o průběhu praktické zkoušky jsou popsány rozborka a sborka zbraně, manipulace se zbraní a povely ke střelbě. V závěru publikace jsou uvedeny odpovědi na dotazy na praktickou část zkoušky a odpovědi zkušebního komisaře na dotazy z praxe. Publikaci uzavírá stručná informace o občanském sdružení LEX – spolek vystupuje také pod názvem Sdružení legálních držitelů střelných zbraní LEX, byl založen v roce 1998 Antonínem Baudyšem a klade si za cíl hájit práva legálních vlastníků zbraní.