Zdravotní problematika zvěře

Zdravotní problematika zvěře
Titul:: Zdravotní problematika zvěře
Podtitul:: Příručka pro mysliveckou praxi
Vydavatelství:: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Středoevropský institut ekologie zvěře Brno-Wien-Nitra, Institut ekologie zvěře VFU Brno, Brno, 2013.
Datum publikace:: 01.01.2013

Příručka pro mysliveckou praxi

Úvod bohatě ilustrované příručky pro mysliveckou praxi obsahuje všeobecné kapitoly o onemocnění zvěře – Nemoc jako změna vztahu organismu a prostředí, Diagnostika onemocnění, Význam onemocnění, Prevence onemocnění zvěře a Možnosti léčby onemocnění zvěře. Poté následuje podrobný přehled hlavních onemocnění zvěře – původci, klinické příznaky, patologicko-anatomické nálezy, rozšíření. Onemocnění zvěře jsou řazena podle druhu – prionová, virová, bakteriální, parazitární, mykotická, alimentární, nádorová a hormonální. Jednotlivá onemocnění zvěře provázejí barevné fotografie. Příručka je určena všem zájemcům o zdravotní problematiku volně žijící zvěře, a to z řad lesníků, myslivců, proškolených osob, biologů a pracovníků státní správy.

Díky bohaté obrazové dokumentaci jednotlivých chorob bude také zajímavá pro veterinární lékaře, kteří pracují v oblasti ekologie zvěře, epizootologii volně žijících zvířat i hospodářských zvířat, a pro veterinární hygieniky, kteří odborně dohlíží na kvalitu a hygienickou nezávadnost produkované zvěřiny včetně jejího uvádění na trh.