Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012
Titul:: Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2012
Podtitul:: V pořadí již devatenáctá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva
Vydavatelství:: Ministerstvo zemědělství, Praha, 2013
Datum publikace:: 01.01.2013

V pořadí již devatenáctá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva

navazuje na obdobné materiály zpracované v předcházejících osmnácti letech, které Ministerstvo zemědělství každoročně zveřejňuje. Obsahuje údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se čtenář dozví i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních a koncepčních dokumentech v lesním hospodářství. Uváděná data může čtenář srovnávat v časových řadách, a tím sledovat dlouhodobé vývojové trendy ukazující na praktickou stránku prosazování trvale udržitelného rozvoje.