Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera

Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera
Titul:: Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera
Podtitul:: Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera
Vydavatelství:: Vyd. nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2010, v edici Artia
Datum publikace:: 01.01.2010

Zvěř lovná i chráněná v ilustracích Zdeňka Bergera

Dokonalá znalost zvěře je důležitá nejen pro myslivce, ale i pro ostatní milovníky přírody, kteří v ní tráví svůj volný čas. Autoři by chtěli touto publikací přispět nejen k lepšímu poznání zvěře myslivci, ale také širší veřejnosti přiblížit některé aspekty myslivosti. K tomuto účelu využívají autoři především vynikající ilustrace Zdeňka Bergera, doplněné Pavlem Procházkou a Janem Hoškem. Úvodní část publikace obsahuje stručný popis anatomie a fyziologie ptáků a savců, informace o jejich smyslech a znaky k poznávání druhů v přírodě. Nejrozsáhlejší částí knihy je část obrazová, obsahující vyobrazení jednotlivých druhů zvěře, doplněná stručnou charakteristikou s údaji o lovu nebo ochraně. Obrazy zachycují rozdílnosti obou pohlaví, odchylky ve zbarvení podle věku, vejce, stavby hnízd a úkrytů a vzorce chrupu, požerky atd. a známky, které pozorovateli prozradí výskyt druhu. Tato část knihy se dělí na ptáky a savce. Poslední část knihy nese název Slovo o myslivosti. Obsahuje stručné informace o lovu a myslivosti, mysliveckých organizacích, mysliveckém zákonodárství a hospodaření se zvěří, péči o zvěř a způsobech lovu. V této části je také uveden seznam zvěře popsané v knize, který je širší než taxativní výčet zvěře v zákoně o myslivosti, neboť obsahuje i druhy, které dříve byly pokládány za zvěř, i druhy, které mohou být v budoucnu mezi zvěř zahrnuty.