PŘÍJEMCI DARŮ

Podle usnesení vlády č. 334 z roku 1999 a dalších úprav mohou být příjemci darů pouze tyto subjekty:

  • příspěvkové organizace
  • spolek
  • obecně prospěšné společnosti,
  • účelová zařízení církví,
  • nadace,
  • nadační fondy,
  • obce