Schwarzenberský plavební kanál

 

Program INTEEREG V-A Rakousko – Česká republika
Název projektu:  Kulturní a přírodní dědictví Schwarzenberský plavební kanál-Bavorská niva

Registrační číslo:     ATCZ 163
Prioritní osa 2 Životní prostředí a zdroje,
Specifický cíl priority programu: 2a Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Celkové uznatelné náklady: 3 452 297,09 € z toho LČR 642 193,91 €
Celková výše podpory EU: 2 452 297,09 € z toho LČR 545 864,82 €
Kraj: Jihočeský
Datum zahájení realizace projektu: 01.06.2018
Datum ukončení realizace projektu: 31.05.2021

Cílem projektu je zhodnocení kulturního dědictví Schwarzenberského plavebního kanálu, kulturní památky mezinárodního významu a přírodního dědictví rašeliniště Bavorská niva.

Výsledkem projektu bude na české straně oprava, obnova a zpřístupnění jednotlivých částí kulturní památky „Schwarzenberský plavební kanál.“ A to částí Želnavského smyku, toku Světlá, toku Schwarzenberský kanál a Otovského potoka jako částí tzv. Starého kanálu včetně zřízení přístupové lesní cesty. Na rakouské straně bude zpřístupněno rašeliniště Bavorská niva formou bezbarierové naučné stezky.

Vedoucím partnerem projektu jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., ve spolupráci s projektovým partnerem LČR, s.p., a Tourismusverband Böhmerwald.

Fotografie: