Lesní pedagog

 

Lesní pedagog je odborník s lesnickým vzděláním či praxí v lesnictví a úspěšný absolvent certifikovaného kurzu lesní pedagogiky naplňující její podstatu, který umí představit les zábavnou formou. Cílem lesního pedagoga je vytvoření zajímavého, poutavého a příjemného prožitku a docílit tak snadného zapamatování si důležitých informací o lese a hospodaření v něm.

Kurzy lesní pedagogiky pořádá Sdružení lesních pedagogů ČR a Střední lesnická škola v Hranicích. Každoročně se tak mohou lesníci přihlásit na základní kurzy (zaměřené na děti a mládež z MŠ, ZŠ, SŠ i VŠ) i nástavbové, které jsou již zaměřeny na speciální skupiny (osoby se specifickými potřebami, osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí, rodiny s dětmi, důchodci). V rámci kurzu lesní pedagogiky si jeho účastníci osvojí základy pedagogiky, didaktiky, psychologie a získají od zkušených lektorů řadu praktických rad a informací, které využijí při své práci s veřejností. Kurz lesní pedagogiky je zakončen praktickou zkouškou aktivit lesní pedagogiky a absolventům kurzu je udělen certifikát.