Setkání v Karlovarském kraji

Setkání v Karlovarském kraji se účastnila téměř celé Rada kraje (kromě pana hejtmana, který byl na poslední chvíli omluven). Řešila se směna pozemků s VLS, lázeňské lesy či spolupráce s Klubem českých turistů. Pan ředitel Rozner, stejně jako pan Kašík, skvěle reprezentovali činnost LČR.