46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru úspěšně zakončeno

Hlavní organizátor: Lesy České republiky, s.p.

Téměř 850 závodníků z 28 zemí zavítalo na letošní 46. Mistrovství Evropy v loveckém brokovém parkúru, které dnes po pěti dnech skončilo v okolí zámku Konopiště a Konopišťské bažantnici, v okrese Benešov, ve Středočeském kraji. Hlavní organizaci šampionátu měl na starosti státní podnik Lesy ČR a to v úzké koordinaci s Mezinárodní federací sportovního střelectví F.I.T.A.S.C. a českou Asociací střelců na asfaltové terče ASAT. Záštitu nad šampionátem převzali ministr zemědělství Petr Bendl a starosta města Benešov Jaroslav Hlavnička.

Na závěr mistrovství se uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií. Mistrem Evropy 2013 se v nejprestižnější a současně nejobsazenější kategorii OPEN stal Angličan George Digweed, který si tak z Konopiště odváží evropské zlato. Stříbrnou medaili získal Francouz Charles Bardou a bronz další Francouz Bastien Havart. Zároveň byl vyhlášen vítěz Evropského poháru, kterým se v kategorii OPEN stal rovněž Angličan George Digweed.


ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený
zároveň řízením LČR (vlevo) a ředitel Lesního závodu
Lesů ČR Konopiště Miroslav Jankovský

vítězové nejobsazenější a nejprestižnější
kategorie OPEN

Pro Lesy ČR znamenalo pověření zorganizovat tak významnou a prestižní akci, jakou evropský šampionát představuje, velkou poctu. Ceníme si důvěry, kterou nám federace F.I.T.A.S.C. i asociace ASAT projevila. Všem oceněným vítězům jednotlivých kategorií gratuluji. Věřím, že si všichni závodníci a další účastníci akce odvážejí z Konopiště jen samé pozitivní dojmy a vzpomínky. Přípravě, organizaci a samotnému průběhu této mimořádně důležité události jsme věnovali maximální pozornost. Chtěl bych proto touto cestou všem pracovníkům Lesního závodu Lesů ČR Konopiště za odvedenou práci v rámci mistrovství Evropy a z toho plynoucí pozitivní propagace pro náš podnik upřímně poděkovat,“ uvedl v průběhu závěrečného ceremoniálu ekonomický ředitel Lesů ČR Michal Gaube, pověřený zároveň řízením LČR.

Lesy ČR mají s organizací událostí podobných mistrovství Evropy bohaté zkušenosti. V roce 2007 podnik ve stejné lokalitě pořádal dokonce mistrovství světa, kterého se tehdy zúčastnilo přes 1000 závodníků z 32 zemí světa. „Evropské mistrovství je již pátou mezinárodní akcí, kterou jsme pořádali. Je to důkaz toho, že se nám podařilo vytvořit akcím podobného druhu na Konopišti a v okolních lokalitách určitou tradici. Rádi bychom poděkovali také městu Benešov za podporu a spolupráci při organizaci šampionátu,“ poznamenal ředitel Lesního závodu Lesů ČR Konopiště Miroslav Jankovský.

Představitelé F.I.T.A.S.C. a především samotní účastníci při závěrečném vyhlašování vítězů vysoce ocenili kvalitní přípravu a perfektní organizaci. Lesům ČR vyslovili upřímné poděkování za bezchybný průběh celé této mimořádně náročné sportovní akce. „Oceňuji Lesy ČR a jejich tým za výborné sportovní podmínky, které se jim během konání šampionátu podařilo vytvořit,“ poznamenal na závěr mistrovství prezident Mezinárodní federace sportovního střelectví F.I.T.A.S.C. Jean François Palinkas. „Tento šampionát je nejlépe připravenou akcí, které jsem se během uplynulých patnácti let zúčastnil,“ zhodnotil mistrovství Evropy organizované státním podnikem Lesy ČR osobně evropský šampion a jeden z nelepších světových střelců George Digweed.

Co je lovecký parkúr?

Střelecká disciplína s tradicí delší než 50 let. Kolébkou tohoto sportu je Anglie a dnes patří mezi velmi populární střelecké sporty na celém světě. Použité spojení „golf“ mezi střeleckými disciplínami není nadsázka. Lovecký parkúr je sice střelba na asfaltové terče, ale probíhá vždy ve volné přírodě. Svým stylem je tato disciplína velmi blízká lovu. Různé druhy terčů imitují chování a pohyb lovné zvěře při samotném lovu a zvěř navíc připomínají i svými názvy. A tak závodníci střílí na terč zajíc, kachna, na vysoké terče imitující lov na husy a mnohé další. Při závodě střelci rozdělení do skupin po šesti, jeden až čtyři dny prochází veškerá střelecká stanoviště. Tímto stylem je tedy lovecký parkúr opravdu velmi blízký golfu.

V České republice se parkúr dostal ke slovu až po roce 1990. Zatímco v západní Evropě je v každém státě zhruba 3 až 5 parkúrových střelnic a základna střelců je opravdu masová, je u nás v tomto okamžiku pouze jediná parkúrová střelnice splňující všechna náročná kritéria dle evropského standardu mezinárodní organizace F.I.T.A.S.C. Jde o parkúrovou střelnici Vráž, v okrese Benešov, ve Středočeském kraji, jejímž provozovatelem jsou Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Konopiště.

Související tiskové zprávy:

26. května 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz