Koncepce strategického rozvoje Lesů ČR 2015 – 2019

Jakou koncepci strategického rozvoje zvolí státní podnik Lesy ČR v nejbližších letech?