Lesnické setkání ve Křtinách

O pěstování lesů a lesnických opatřeních, díky nimž se lesy přizpůsobí klimatické změně, diskutovali ve středu 24. května na zámku ve Křtinách a dnes v porostech manažeři Lesů ČR s vedením tamějšího Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně. Na místě byl i Patrik Mlynář, vrchní ředitel sekce lesního hospodářství z Ministerstva zemědělství ČR: “Oceňuju inspirativní setkání s ukázkou konceptů a modelů hospodaření šetrného k přírodě, které je zároveň ekonomicky výnosné”.

 

Kontakt: Eva Jouklová – tisková mluvčí Lesy ČR, s.p.; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz