Lesy ČR: 60 milionů na podporu veřejně prospěšných funkcí lesů v roce 2012

Podporu a rozvoj veřejně prospěšných funkcí lesů podrobně popisuje dokument nazvaný „Program 2020 – zajištění veřejného zájmu u LČR“ (dále jen Program 2020). Slouží k financování konkrétních investičních i neinvestičních projektů na obnovu a údržbu turistických cest, naučných stezek, odpočinkových míst, studánek, kulturních památek, opatření na ochranu biologické rozmanitosti a mnoho dalších činností v lesích obhospodařovaných Lesy ČR.

Realizaci Programu 2020 Lesy ČR zabezpečují z vlastních finančních prostředků, tedy z vytvořeného zisku; mezi lety 1999 – 2011 do tohoto programu investovaly bezmála 400 milionů korun. Pro rok 2012 bude z Programu 2020 čerpáno dalších 60 milionů korun. Do Programu 2020 podnik v následujících 10 letech bude průběžně investovat nejméně 600 milionů korun.

Významné akce roku 2012

Mezi letošní významné akce patří například výstavba rozhledny a altánu Markoušovice na Lesní správě (LS) Dvůr Králové v hodnotě 2 milionů korun, dále výstavba singltrekové trati Hejnický hřeben na území LS Frýdlant v Čechách v hodnotě 1,6 milionu korun nebo projekt sanace a konzervace zdiva mostního pilíře v tělese bývalé koněspřežné dráhy České Budějovice-Linec-Gmunden a zpřístupnění části dráhy v oblasti LS Vyšší Brod v ceně 850 tisíc korun. Za zmínku také stojí oprava cyklotrasy Novomlýnská na LS Jindřichův Hradec za 550 tisíc Kč nebo vybudování naučné stezky Sklářská osada Josefová s prohlídkou úzkokolejky na LS Hanušovice v hodnotě 400 tisíc korun.

Program 2020 Lesy ČR oficiálně představily v srpnu 2011; navazuje na původní program z roku 1999 a je určen všem milovníkům přírody a naší kulturní krajiny, návštěvníkům lesů i odborné veřejnosti.

Podrobnější informace je možné vyhledat na internetových stránkách Lesů ČR

V Hradci Králové 25. dubna 2012  

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.