Lesy ČR sumarizují povodňové škody

Povodňová situace se zklidňuje

Povodňová situace na drobných vodních tocích ve správě státního podniku Lesy ČR se po více než týdnu uklidnila. Přesto se v regionech Plzeňska, Podbořanska (Ústecký kraj), Tišnovska (Jihomoravský kraj) a též v Podkrkonoší ještě v průběhu několika málo uplynulých dnů, v důsledku lokálních silných bouřek a přívalových dešťů, hladiny toků zvedly a místy i vylily z břehů. V oblasti povodí Dyje velká voda lokálně poškodila úpravy koryt toků.

Během průběhu povodní minulý týden se nejvíce problémů vyskytlo v povodích Vltavy a Labe na území Středočeského, Jihočeského, Královéhradeckého a částečně Karlovarského kraje. Pracovníci Lesů ČR tak postupně přímo v terénu sumarizují povodňové škody na lesních cestách a vodních tocích. Aktuálně máme zaznamenány škody za více než 130 milionů korun, z čehož téměř 41 milionů představují náklady na zabezpečovací práce a škody na vodních tocích či vodohospodářském majetku. Škody na lesních cestách a budovách momentálně evidujeme ve výši přes 90 milionů korun,“ informuje Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, pověřený současně řízením LČR. „Uváděná čísla jsou pouze průběžná, další škody zaměstnanci podniku s postupným opadem vody teprve zjišťují. Do dnešního dne jsou podchyceny škody na 96 vodních tocích v 83 obcích. Nejvíce poškozené lesní cesty se nacházejí v Jihočeském, Středočeském, Karlovarském, Ústeckém, Plzeňském a Libereckém kraji,“ doplňuje Michal Gaube.

Vodní nádrže zatím v pořádku

Lesy ČR v nekritičtějších dnech na zasaženém území prováděly mimořádné kontroly stavu všech vodních nádrží, které spravují. „Žádné zásadní problémy nebyly hlášeny,“ referuje Michal Gaube.

Lesy ČR v tocích odstraňují vodou nanesené překážky

Lesy ČR dále úzce spolupracují s povodňovými komisemi a starosty jednotlivých obcí a v místech, kde je to potřebné, zajišťují provádění a organizaci zabezpečovacích prací. „Nejvyšší prioritu mají zastavěná území obcí. Prováděné práce zatím spočívají v obnovení průtočnosti zanesených koryt. Mnohdy je nutné nasadit i těžkou techniku,“ zdůrazňuje Michal Gaube.

Nadále platí doporučení nevstupovat do lesů

Půda v lesích na území státu zůstává po dlouhotrvajících deštích nadále silně podmáčená. Stabilita stromů je dočasně snížená, existují rizika nečekaných pádů stromů. „V těchto dnech proto na občany důrazně apelujeme, aby do lesů raději vůbec nevstupovali, hlavně ne za větrného počasí,“ zdůrazňuje Michal Gaube.

V Hradci Králové 12. června 2013

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Související tisková zpráva:
Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření