Lesy ČR zahájily veřejné připomínkové řízení ke smluvním podmínkám na provádění lesnických prací od roku 2015

V zájmu otevřenosti při přípravě smluvních podmínek veřejné zakázky na provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od roku 2015 zahájily Lesy ČR veřejné připomínkové řízení a vyzývají tím zájemce, aby ke smluvním podmínkám, vztahujícím se k této zakázce, posílali své náměty a připomínky.

Pro zasílání námětů byla na titulní straně internetových stránek Lesů ČR https://lesycr.cz  zřízena sekce nazvaná „Tendry 2015 – veřejné připomínkové řízení.“ V této sekci jsou pro zájemce uvedeny potřebné informace a odkazy pro zasílání námětů včetně elektronické adresy, na kterou může odborná veřejnost své připomínky zasílat: tendry2015@lesycr.cz. Základem pro tvorbu smlouvy pro období od roku 2015 je současně platná smlouva na období od roku 2014, z které lze při námětech vycházet. Náměty je možné na výše uvedenou adresu zasílat až do 28. února 2014.

Náměty a připomínky odborné veřejnosti z veřejného připomínkového řízení ke smluvním podmínkám lesnických tendrů využijeme k tvorbě nové smlouvy na lesnické činnosti od roku 2015, a proto doufám, že toto připomínkové řízení přispěje k další vzájemné vyváženosti smluvních vztahů,“ říká Michal Gaube, ekonomický ředitel Lesů ČR, pověřený řízením podniku.

V Hradci Králové 31. ledna 2014

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření