Podnik Lesy ČR vysadí pstruhy do Černého potoka v Jizerských horách

Až tisíc dvouletých pstruhů vysadí zástupci podniku Lesy ČR ve středu 20. května do Černého potoka v Jizerských horách. Pomohou jim i děti z nedaleké Základní školy v Hejnicích.

Státní podnik Lesy ČR loni dokončil revitalizaci osmi lokalit pramenné části Černého potoka. Betonový meliorační kanál z 80. let minulého století se proměnil v téměř přírodní horský potok. Stavba přišla na 4,6 milionů korun bez DPH, 3,8 milionů přispěla Evropská unie. Do Černého potoka se ve středu 20. května vypustí až tisíc dvouletých pstruhů.

O půl deváté ráno začne na místě Den s Lesy České republiky. Naučný program je připraven pro 40 páťáků ze Základní školy v Hejnicích. Ti o dvě hodiny později pomůžou spolu se zástupci Jihočeské univerzity i Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory s vypouštěním pstruhů. Účast přislíbil také starosta Hejnic Jaroslav Demčák.

Na snímku: plůdek pstruha obecného potočního (archiv LČR)

V Hradci Králové, 18. května 2015

Mgr. Eva Jouklová
Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.
Tel.: 725 257 900
E-mail: jouklova@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 miliony hektarů lesního majetku, tedy šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR. Pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků, tedy přibližně o třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR.
  • Lesy ČR jsou držiteli osvědčení v systému PEFC, a to na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.