Reakce Lesů ČR na nepravdivé informace uveřejněné v časopisu Respekt a na serveru neviditelnypes.cz: Směna pozemků obory Radějov je pro stát výhodná

Lesy ČR se ohrazují proti tvrzení zveřejněném v článku nazvaném „Právo: Myslivcům končí desetiletá nájemní smlouva…“ zveřejněném dne 7. 3. 2011 na serveru neviditelnypes.cz. Autorka článku Věra Petrová, s odkazem na vydání časopisu Respekt z 28. 2. 2011, uvádí, že stát prodělal při směně pozemků v oboře Radějov 52 milionů korun. Tato informace je zcela nepravdivá a nemá nic společného s realizovanou směnou. Tržní i úřední cena pozemků manželů Novotných byla naopak vždy vyšší než cena pozemků v oboře Radějov, přičemž manželé Novotní se vzdali doplatku rozdílu ceny. Stát nad to dosáhl zcelení území svých lesních hospodářských celků (takzvaný arondační program) a do svého majetku získal o 333 ha plochy pozemků více. Souhlas k předmětné směně pozemků udělilo Ministerstvo zemědělství ČR v lednu 2010.

Většinu směněných pozemků tvoří les hospodářský bez jakéhokoliv omezení lesnického hospodaření. Z celkových 1410 ha získaných pozemků se sice 300 ha nachází na území CHKO Orlické hory, ale tyto pozemky nejsou součástí žádné obory ani zvláště chráněných území a platí tak pro ně nižší stupeň ochrany než v případě pozemků obory Radějov, které jsou všechny lesem zvláštního určení s částečně omezeným lesnickým hospodařením.

Směna lesních pozemků v oboře Radějov mezi státem a manžely Novotnými je pro stát a tedy i Lesy ČR jednoznačně výhodná. Směnou bylo do majetku Lesů ČR získáno o 333 ha pozemků více, než bylo vydáno, tedy celkem 1410 ha (viz přiložená tabulka směny). Pozemky získané směnou jsou převážně ucelená území lesních hospodářských celků, která buď přímo navazují na pozemky v majetku Lesů ČR nebo tvoří souvislé komplexy lesa. V žádném případě se nejedná, jak mylně uvádí Ivana Svobodová v článku „Tak tohle jsme projeli“ v Respektu z 28. 2. 2011, o „lesy rozeseté po celé republice“. Plných 1270 ha (90%) směněných pozemků tvoří dvě velká území, celkem se jedná o pouhých pět území.

Rovněž není pravdou, jak Respekt ve zmíněném článku uvádí, že by nebylo možné ověřit, jaké pozemky Lesy ČR směnou získaly. Přehledná tabulka směny, včetně specifikace pozemků, výměr a cen jak na straně Lesů ČR, tak i manželů Novotných, je uveřejněna na webových stránkách státního podniku ZDE.

Celý proces směny byl zcela standardní a uskutečnil se dle veškerých právních norem České republiky. Žádný zákon nebyl ani v nejmenším porušen, LČR jednaly zcela v souladu s povinností péče řádného hospodáře.

SMĚNA POZEMKŮ LČR X MANŽELÉ NOVOTNÍ OBORA RADĚJOV – CENY A VÝMĚRY

OZNAČENÍ MAJETKU KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ LS/LZ VÝMĚRA (HA) CENA TRŽNÍ (Kč)
LČR        
OBORA RADĚJOV Radějov Strážnice 931,5973  
OBORA RADĚJOV Tvarožná Lhota Strážnice 145,6602  
CELKEM:     1077,2575 128 964 710
         
MANŽ. NOVOTNÍ        
LHC HLUBOŠ Hluboš, Baština, Pičín, Kardavec Dobříš 530,0078 51 654 890
LHC KVASINY Velký a Malý Uhřínov Rychnov n. K. 739,7479 62 928 000
LHC MIKULÁŠOV Mikulášov Ledeč n.S. 2,6081 277 400
LHC ROPIČKA Řeka Frýdek-Místek 48,6851 4 548 680
LHC ŘÍMOV Římov Český Krumlov 89,1416 9 607 630
CELKEM:     1410,1905 129 016 600
         
ROZDÍL:     332,933 51 890

Rozdíl výměry pozemků činí 333 ha ve prospěch LČR.

V Hradci Králové, 16. března 2011

Zbyněk Boublík
Tiskový mluvčí Lesů ČR
Tel.: +420 724 813 301,
E-mail: Boublik@lesycr.cz

Poznámky pro editory:
  • Státní podnik Lesy ČR obhospodařuje více než 1,3 milionu hektarů lesního majetku (což představuje šestinu plochy ČR a zhruba polovinu lesů v ČR) a pečuje o více než 39 tisíc kilometrů vodních toků (tj. přibližně o jednu třetinu délky vodních toků a bystřin v ČR).
  • Podnik ročně vytěží v průměru 7 až 8 milionů m 3 dřeva.
  • Lesy ČR jsou držiteli Osvědčení o účasti v regionální certifikaci lesů systémem PEFC na celé výměře spravovaného lesa. Uvedené osvědčení je dokladem, že LČR v lesích hospodaří v souladu se schválenými standardy trvale udržitelného hospodaření.