Středočeské bučiny Ve Studeném bez zásahu člověka

Samovolnému přírodnímu vývoji bez zásahu člověka je od 22. června ponecháno 32,76 hektarů lesa Ve Studeném na Benešovsku ve Středočeském kraji. Lokalita je součástí národní přírodní rezervace. Smlouvu o vymezení bezzásahového území na místě podepsal generální ředitel státního podniku Lesy ČR Daniel Szórád a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc. Vyznačení bezzásahových území je společným projektem těchto dvou organizací.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR je nyní na 638 hektarech devět bezzásahových území. Jen ve Středočeském kraji jsou tři – Doutnáč, Havrany a nyní lokalita Ve Studeném.  „Jde o nejrozsáhlejším lesy s původní skladbou dřevin v údolí Sázavy a nejzachovalejší bučinu ve středních Čechách. Díky převážně severní expozici, dostatečné vlhkosti a velkému sklonu i členitosti se tu daří mnoha rostlinám a živočichům,“ uvedl Daniel Szórád. Pralesovité bučiny jsou od roku 1935 nejstarším chráněným územím benešovského okresu a patří do evropské soustavy Natura 2000. „Pozoruhodné je množství hub – najdeme jich tu na 190 druhů. Vyhovuje jim, že jsou ve zdejších lesích stromy různého stáří, což v běžných hospodářských lesích nenajdeme. Domov zde má i například holub doupňák, lejsek bělokrký, nepravidelně tu hnízdí lejsek malý a čáp černý. Také proto jsem rád, že zdejší přírodní divadlo nebude nikdo a nic rušit. V období klimatické změny se nám budou přírodovědné poznatky získané Ve Studeném hodit,“ vysvětlil František Pelc.

Přírodovědci v těchto vybraných částech lesa pozorují samovolný přírodní vývoj a jejich poznatky využívají lesníci i ochránci přírody pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území. „Letos chceme s Agenturou ochrany přírody a krajiny opět společně vyhlásit další území v Mionší na Moravě,“ dodal generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád. Obdobnou dohodu má agentura také se státním podnikem Vojenské lesy a statky ČR.

Více čtěte zde: Vymezování bezzásahových území nebo Národní přírodní rezervace Ve Studeném

Bezzásahová území v ČR na pozemcích státu spravovaných Lesy ČR, s.p.
Název Území AOPK ČR LČR Rozloha (ha) Datum podpisu
Doutnáč NPR Karlštejn RP Střední Čechy LS Nižbor 66,8 20. 9. 2004
Tajga NPR Kladské rašeliny RP S CHKO Slavkovský les LZ Kladská 146,6 18. 1. 2005
Kleť PR Kleť RP Jižní Čechy LS Český Krumlov 38,3 13. 11. 2006
Hedvíkovská rokle NPR Lichnice RP Východní Čechy LS Nasavrky 34,6 27. 2. 2007
Lovětínská rokle NPR Lichnice RP Východní Čechy LS Nasavrky 50,4 27. 2. 2007
Poledník NPR Jizerskohorské bučiny RP Liberecko LS Frýdlant 71,6 3. 5. 2007
Javorina NPR Javorina RP S CHKO Bílé Karpaty LS Luhačovice, LS Strážnice 166,0 14. 3. 2008
Havrany NPR Libický luh RP Střední Čechy Lesní správa Nymburk 31,3 21. 10. 2008
Ve Studeném NPR Ve Studeném RP Střední Čechy LZ Konopiště 32,8 22.6.2017
Celkem       638,4  

Pozn.: LS – lesní správa, LZ – lesní závod, RP – regionální pracoviště, S CHKO – správa chráněné krajinné oblasti

Kontakt:
Eva Jouklová – tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz
Karolina Šůlová – tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny, +420724102406+ karolina.sulova@nature.cz