Výsledky otevřeného zadávacího řízení na práce v lesích ve správě Lesů ČR na druhé pololetí 2007

Lesy České republiky, s. p., vyhlásily 6. 4. 2007 standardním a transparentním způsobem otevřená zadávací řízení na pěstební a těžební práce v lesích na druhé pololetí roku 2007. Výběrová řízení, vyhlášená dle zákona č. 137/2006 Sb. na téměř celém území lesů spravovaných státním podnikem LČR, tedy na všech 278 smluvních územních jednotkách, již mají výsledky. 13. 6. 2007 se začaly výsledky výběrových řízení zasílat zainteresovaným zájemcům.

Realizací jednotlivých zakázek státní podnik Lesy České republiky řeší veškeré práce ve státních lesích v resortu ministerstva zemědělství pro rok 2007.

Výběrová řízení na druhé pololetí roku 2007 proběhla po vzájemném jednání s jednotlivými podnikatelskými skupinami. První smlouvy je možné uzavřít již 30. 6. 2007.

Hodnota zakázky na práce v lesích ve správě Lesů ČR je přibližně 1,7 miliardy korun.

Seznam vítězných firem. (xls, 69 kB)

Mgr. Macková Renata
vedoucí oddělení PR
mobil: 724 525 157
mackova@lesycr.cz