Tiskové zprávy

Státní podnik Lesy České republiky úspěšně absolvoval certifikační audit dalších systémů managementu

Dne 26. října 2007 Lesy ČR, s. p. završily zavádění systému environmentálního managementu podle normy EN ISO 14001:2004 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS 18001:1999. Současně státní podnik prošel dozorovým auditem už zavedených systémů managementu kvality a spotřebitelského řetězce lesních produktů.Externí audity prokázaly, že prověřované systémy vyhovují požadavkům konkrétních systémových norem a jsou efektivně…

29.10.2007 Celá zpráva

LČR popírají zavádějící informace v časopise EURO

Lesy ČR, s. p. (LČR) zásadním způsobem nesouhlasí s článkem Čestmíra Klose zveřejněném v časopise EURO dne 22.10.2007. Kromě dalších nesrovnalostí se v textu autor snaží podsouvat veřejnosti nepřesné konstrukce a dopouští se nepodložených závěrů ohledně ekonomických výsledků LČR v minulých obdobích a zadávání výběrových řízení v letech 2004 a 2005.Proto považujeme za nutné, alespoň podstatné informace uvést na pravou míru. Transformační a privatizační…

24.10.2007 Celá zpráva

Lesy ČR, s. p. se důrazně ohrazují proti článku Hospodářských novin

Dne 18.10.2007 otiskly Hospodářské noviny článek redaktora Martina Maříka „Stát ztrácí ve svých lesích stamiliony“. Autor píše o propadu zisků firmy ve srovnání s rokem 2006. Ten dává do příčinné souvislosti s neuzavřenými dlouhodobými smlouvami na práce v lesích. Článek je zavádějící a nezakládá se na faktických údajích.Hospodářský výsledek firmy byl v roce 2006 ve výši 2,295 mld. Kč před zdaněním, rekordní…

19.10.2007 Celá zpráva

Lesy ČR svolaly mimořádnou tiskovou konferenci

V úterý 16. října se na ředitelství státního podniku Lesy České republiky v Hradci Králové uskutečnila mimořádná tisková konference. Konala se v souvislosti s pověřením Ing. Vladimíra Dolejského, Ph.D. výkonem funkce generálního ředitele Lesů České republiky, s. p. a prezentací hlavních prioritních kroků v lesnickém sektoru pro nejbližší období.Mezi ně patří zejména dokončení výběrových řízení pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010,…

16.10.2007 Celá zpráva

Státní podnik Lesy ČR dočasně povede Vladimír Dolejský

Ministr zemědělství Petr Gandalovič odvolal v pondělí 15.října ředitele Lesů ČR, s. p. Ing.Jiřího Holického. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů. Státní podnik dočasně povede jeho výrobně – technický ředitel Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.ING. VLADIMÍR DOLEJSKÝ, Ph.D. * 1964 Moravský Krumlov Vzdělání: 1979–1983 Střední lesnická škola Hranice na Moravě 1983–1987 Lesnická fakulta VŠZ v…

15.10.2007 Celá zpráva

Průběh jednání hodnotících komisí pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010

Dne 8.10.2007 byla ukončena první fáze jednání hodnotících komisí v rámci otevřených zadávacích řízení pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010. V rámci této fáze byly posouzeny veškeré nabídky, vyjma těch vyřazených komisí pro otevírání obálek (jedná se o 15 nabídek, které nedodaly úplnou nabídku).V průběhu posouzení se hodnotící komise usnesly na vyřazení dalších 41 nabídek uchazečů, které nesplnily zákonné…

12.10.2007 Celá zpráva

Informace k lokalitě „při pni“

Lesy České republiky, s. p., jako zadavatel ve 155 z celkem 159 samostatných otevřených zadávacích řízeních na veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ od 01.01.2008 zjistil, s ohledem na námitky podané uchazeči dle § 110 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), že v zadávacích řízeních došlo z důvodu technického nedopatření k chybnému stanovení výše jistoty,…

08.10.2007 Celá zpráva

Lesy ČR hodnotí konkrétní nabídky na střednědobé lesnické zakázky 2008 -2010

Ve dnech 26.9., 27.9., 1.-3.10.2007 proběhlo na ředitelství Lesů České republiky, s. p. otevírání obálek v rámci otevřených zadávacích řízeních pro tzv. Střednědobé lesnické zakázky 2008-2010.Na internetových stránkách Lesů České republiky, s. p. (https://lesycr.cz) je zveřejněn seznam, jehož obsahem je přehled uchazečů na jednotlivých SÚJ, jejichž obálky s nabídkami byly otevřeny. seznam zde Nabídky uchazečů, které nebyly…

08.10.2007 Celá zpráva

Lesy ČR otevřely obálky ke střednědobým zakázkám

Lesy České republiky, s. p. ve dnech 26.9., 27.9. a 1.-3.10.2007 otevřely obálky s nabídkami, které uchazeči podali v otevřených zadávacích řízeních na tzv. střednědobé lesnické zakázky pro období 2008-2010.Přes značné množství nabídek, které státní podnik Lesy České republiky celkově obdržel, se otevření obálek s nabídkami podařilo zvládnout v naplánovaném čase. Dne 4.10.2007 zahájily svoji činnost komise pro hodnocení nabídek. Bližší…

05.10.2007 Celá zpráva

Exkurze zástupců LČR ve Vojenských lesích SR

Tématem jednání bylo představení informačního systému evidence výroby, odbytu a logistiky dříví a sledování zásob dříví u Vojenských lesů a majetků štátného podniku Slovenské republiky.Zástupci státního podniku Lesy České republiky, v čele s obchodním ředitelem Ing. Bohumilem Kosem, byli seznámeni s evidencí vytěženého dříví a s využitím geografických informačních systémů v procesech plánování a výroby u Vojenských lesů a majetků , š. p. SR. Systém evidence vytěženého dříví…

26.09.2007 Celá zpráva