Akce pro odbornou veřejnost

Ořešák černý – dřevina roku 2017

Zvyšující se znalosti zejména v oblasti genetiky ukazují, že naše dosavadní představy o původnosti dřevin je třeba revidovat. To, spolu s předpokládanou změnou klimatických podmínek, dlouhodobou industrializací krajiny i požadavky společnosti vyvolávají potřebu na upřesnění a případné přehodnocení druhové skladby našich lesů. Je tedy přirozené, že v poslední době je značný zájem věnován ořešáku černému (Juglans nigra…

Panský dvůr, Kunovice, Panská 25
29.08.2017 – 29.08.2017

Adaptace lesů na klimatickou změnu – praktická realizace hospodářských opatření

Adaptace lesů na klimatickou změnu je velkou výzvou a zároveň dlouhodobým úkolem pro české lesnictví. Půjde o soubor většinou již z minulosti známých hospodářských opatření, které však bude třeba znovu prověřit v měnících se či v již změněných přírodních podmínkách. Je všeobecně známo, že les neustále plně tvořivý (v překladu prof. Konšela – něm. „Dauerwald“),…

Zámek Křtiny, Křtiny 1, 679 05 Křtiny
07.09.2017 – 08.09.2017