Akce pro odbornou veřejnost

QUO VADIS LESNICTVÍ? – IV. Kam kráčí těžba a doprava dříví?

Cílem semináře je seznámení účastníků s aktuální problematikou lesní těžby a dopravnictví v České republice. První, dopolední blok se zabývá těžbou a dopravou dříví, a to od jejich historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejich budoucího vývoje a inovací. Druhý blok se věnuje historii, současnému stavu i možné budoucí podobě lesní dopravní sítě.…

Mendelu Brno
25.10.2018 – 25.10.2018

XXI. Sněm lesníků – „Zlomové okamžiky v lesnictví za uplynulých 100 let od vzniku ČSR“

U příležitosti stoletého výročí vzniku Československé republiky uspořádá dne 7. 11. 2018 Česká lesnická společnost XXI. Sněm lesníků, jehož cílem je připomenutí nejdůležitějších milníků ve vývoji lesnictví od roku 1918 do roku 2018. Stoletý společensko-politický vývoj Československé a později České republiky prošel mnoha změnami, které měly zásadní dopad do obhospodařování lesů na našem území. Namátkou…

LČR, s. p. Hradec Králové
07.11.2018 – 07.11.2018