Akce pro odbornou veřejnost

Vliv sucha na současný zdravotní stav lesů v ČR

Globální klimatická změny významně postihuje i lesy v České republice. Projevují se mimo jiné větší četností různých extrémních situací (orkány, abnormální teploty, přívalové srážky, dlouhá období sucha apod.). Právě dlouhodobé sucho je faktorem, který má na lesy v ČR významný negativní dopad. Projevuje se sníženou ujímavostí ve výsadbách, sníženou vitalitou porostů a následnou aktivizací biotických…

Národní zemědělské muzeum
01.03.2018 – 01.03.2018

Vysoké lesnické školství na křižovatce – aktuální situace a jeho další směřování

Seminář bude zaměřen na změny ve vysokém školství, které jsou spojené s novelou zákona o vysokých školách, pozornost bude věnována také novému systému akreditací. Představen bude aktuální stav a plány do budoucna na obou lesnických a dřevařských fakultách v ČR. Na semináři bude zastoupena i aplikační sféra a jejich požadavky na kvalitu a profil absolventů…

FLD ČZU v Praze
28.03.2018 – 28.03.2018