Výdej kompletních dat LHP z důvodů změny vlastníka

Data LHP budou novému vlastníkovi předávána zdarma. Data LHP připraví OHULI na základě roztaxace provedené dotčenou OJ a vytvořená data zašle na dotčenou OJ. Data LHP předá novému vlastníkovi dotčená OJ.

K datům LHP je možné po oboustranné dohodě převést zdarma i data lesní hospodářské evidence.

Při směně majetku mezi LČR a jiným subjektem jsou data LHP předána novému vlastníkovi za podmínky recipročního bezplatného poskytnutí dat LHP nově získaného majetku.