Zásady ochrany osobních údajů

Zaškrtnutím tohoto políčka uděluji svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů státnímu podniku Lesy České republiky, s.p., IČO: 42195451, se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. A XII 540 (dále jen „Správce“) výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů identifikační a kontaktní údaje – jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa za účelem evidence pro poskytování dalších doprovodných služeb uvedených v aplikaci Klub nového lesa a pro zasílání informací o marketingových aktivitách Správce. Tento souhlas je možné kdykoli odvolat, blíže na https://lesycr.cz/o-nas/profil-firmy/gdpr/.

Pokud jste osobou mladší 16 let je nezbytné, aby tento souhlas byl udělen schválenou osobou, která vykonává rodičovskou odpovědnost, resp. zákonným zástupcem.