Aplikace zplyňovacích technologií při energetickém využití jehličnatých dřevin z kůrovcové a kalamitní těžby

Téma:  Možnosti využití technologie zplyňování dřevní biomasy v podmínkách ČR

Cílem projektu je posouzení současných možností uplatnění palivových sortimentů na trhu ČR z hlediska možných kapacitních nebo technologických omezení a predikce vývoje. Ekonomické zhodnocení produkce dřevní suroviny určené k energetickému využití technologií zplyňování. Stanovení průměrných kvalitativních parametrů produkovaných sortimentů a identifikace faktorů, které je ovlivňují.

Soubory ke stažení: