Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny

Téma: Zranitelnost stávajících a potenciálních stanovišť borovice lesní, dubu zimního a buku lesního vůči komplexním dopadům environmentální změny

Projekt si klade následující cíle:

  • Vyhodnotit vývoj zdravotního stavu borových, dubových a bukových porostů v ČR na základě dat programu ICP Forests, sérií výchovných experimentů a ploch zaměřených na hodnocení produkce. 
  • Vyhodnotit produkční ukazatele borových porostů v ČR z dat NIL.
  • Provést diferenciaci a kategorizaci lesních stanovišť na úrovni hospodářských souborů podle rizikovosti pěstování dané dřeviny.
  • Pro modelové oblasti vypracovat mapy rizikovosti pěstování BO a DB.
  • Pro jednotlivé hospodářské soubory ČR zpracovat rámcové směrnice hospodaření doporučující optimální způsob hospodaření ve stávajících porostech.
Soubory ke stažení: