Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku

Předpokládanými výsledky projektu budou informace o populacích chlumního smrku na lesních správách LČR v oblastech s výraznějším zastoupením smrku v 1. – 3. LVS. Dále projekt poskytne informace o produkci autochtonních a nepůvodních smrkových porostů v 1. – 3. LVS a o případných trendech tloušťkového přírůstu, rámcové informace o riziku narušení vodní bilance smrkových porostů ve 3. LVS v budoucnu v důsledku probíhajících změn klimatu odvozené z měření na ploše Želivka, aktuální informace o výskytu zbytkových populací ekotypu chlumního smrku včetně vyhodnocení potenciálu zdrojů reprodukčního materiálu využitelných pro obnovu lesa na vhodná stanoviště nižších poloh. Na závěr projektu budou navržena pěstební opatření v 1. – 3. LVS a založení série ověřovacích pěstebních pokusů.

 

Soubory ke stažení: