Harmonizace vztahu populace bobra evropského a stavu prostředí

Cílem řešení výzkumného projektu bylo přispět k poznání biologie tohoto druhu a k řešení problémů plynoucích z jeho existence a šíření v rámci České republiky, vzhledem ke střetům životních projevů bobra a hospodářských zájmů člověka. Jedná se především o poškozování lesních porostů ohryzem, kácením a podmáčením, eventuálně poškozováním nebo znefunkčněním vodohospodářských děl.  

 

Soubory ke stažení: