Ověření provozně využitelných metod pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu listnatých dřevin (DB, BK)

Téma: Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub)

Projekt se zabývá nalezením provozně využitelného souboru metod, které bude možno využít pro hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu. Součástí výstupů projektu bude vypracování metodického postupu pro hodnocení fyziologické kvality sadebního materiálu vybraných listnatých dřevin.

Soubory ke stažení: