Prokázání důvěryhodnosti metody příjmu dříví dle výstupů z harvestorů a navržení výrobně-kontrolního SW pro všechny harvestory pracující u LČR

Téma:  Ověření systémové důvěryhodnosti výstupů z PC harvestorů (analýza SW)

Projekt se zabývá využitím synergie, které příjem dřeva dle výstupu z HV umožňuje v lesnickém provozu. Úspora pracovníků nutných při měření hrání dříví, zrychlení toku dřeva z lesa apod. Podstatou je ověření důvěryhodnosti metody ze zjištěného množství z výrobních výstupů harvestorů.

Soubory ke stažení: