Stav půd a úroveň výživy porostů horských území lesních správ Jablonec nad Nisou a Frýdlant v Čechách a možná opatření pro zlepšení stavu

Doplnění nových průzkumů o stavu půd a úrovně výživy porostů k údajům z dřívějších průzkumů a zejména jejich vyhodnocení přinese komplexní informaci o změnách a vývoji situace v zájmovém území náhorního plata Jizerských hor. Umožní objektivněji navrhnout vhodná managementová opatření pro zlepšení stavu.

 

Soubory ke stažení: