Vliv faktorů prostředí na napadení smrku ztepilého kloubnatkou smrkovou a návrh praktických postupů omezujících její šíření

Cílem výzkumu je zmapování současné situace rozšíření infekce kloubnatky smrkové v horských oblastech Krušných hor a vytipování hlavních oblastí (ohnisek napadení smrku pichlavého), kde dochází nejvíce k infekci kloubnatkou i smrku ztepilého (SM). Analýzou bude zjištěno jaké mikroklimatické faktory a jejich kombinace jsou klíčové pro šíření kloubnatky na SM, jaké fyziologické znaky vykazují napadené stromy v místech šíření kloubnatky na SM, a které fyziologické znaky naopak souvisí s odolností stromu vůči patogenu. Posledním bodem analýzy bude zjištění reálných a efektivních možností potlačit výskyt kloubnatky smrkové.