Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů: možnosti stanovení optimálního obmýtí porostů s ohledem na ekonomiku hospodaření a diverzitu lesních ekosystémů

Téma: Vliv obmýtí na zdravotní stav lesních porostů

Cílem projektu je vytvoření metodického nástroje pro stanovení obmýtí pro smrkové a bukové porosty nejrozšířenějších cílových hospodářských souborů s vyšším důrazem na druhovou pestrost, ale i ekonomickou efektivitu hospodaření. Tento cíl projektu bude prakticky demonstrován na množství porostů, které budou detailně analyzovány (jak z hlediska hospodářsko-úpravnických charakteristik, tak ekonomických výsledků, ale i z hlediska porovnání diverzity).

Soubory ke stažení: