Vyhodnocení plnění funkcí lesa u březových porostů, ekonomiky březového hospodářství a návrh východisek pro hospodaření s břízou v ČR

Výsledky řešení projektu poskytnou relevantní provozní informace ke konkrétním úvahám a rozhodnutím o formách obnovy a použité dřevinné skladbě s ohledem na ekonomickou efektivnost výsledku tohoto rozhodování souvisejícího s hospodařením v lesích. Atraktivní budou výsledky zejména pro lesní hospodářské celky Severní Moravy, kde se vyskytují problémy s obnovou chřadnoucích smrkových porostů, které budou dále narůstat. Výsledky řešení projektu bude možné okamžitě využít v provozní praxi.

 

Soubory ke stažení: