Využití nedestruktivních metod fluorescence chlorofylu a snímání osiva rentgenovými paprsky jako nástrojů pro třídění semenného materiálu lesních dřevin

Téma: Třídění semenného materiálu významných druhů lesních dřevin neinvazivními metodami za účelem zvyšování kvality osiva

Cílem první části projektu je zjištění významnosti vztahu mezi poklesem klíčivosti v průběhu skladování semenného materiálu a počátečním obsahem chlorofylu v tomto materiálu. Současně bude zkoumáno, jestli rychlá nedestruktivní metodika stanovení množství chlorofylu v materiálu pomocí indukované fluorescence je vhodný nástroj pro přesné zjištění míry citlivosti u všech zkoumaných druhů. 

Druhá část projektu si klade za cíl ověřit možnosti hodnocení vad semen pomocí RTG paprsků. Technologie hodnocení kvality semen z RTG snímků umožňuje potenciálně odhalit vady semen jinými metodami nezjistitelné a využít tyto informace při třídění.