Soutěž – jarní termín 2017

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu.

Vlastní znění výzvy a ve výzvě uváděné dokumenty (vyhlášená témata pro výzkumná řešení, formulář pro podání nabídky) jsou uvedeny na této stránce v prvním odstavci jako dokumenty ke stažení.

Vzor smlouvy a Vzor čestného prohlášení jsou uvedeny ve druhém odstavci jako dokumenty ke stažení.

Základní dokument Statut Grantové služby LČR je uveden na stránce Informace.

Výsledky soutěže

Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn až po ukončení soutěže (uzavření smlouvy).
Dle znění výzvy bude výsledek oznámen jednotlivým uchazečům do 10 dnů od přijetí nevýhodnější nabídky.

Číslo: Popis: Výherce:
1 Nalezení provozní metody na ověřování životaschopnosti sazenic při a po výsadbě – aktuální fyziologický stav pro listnaté dřeviny (buk a dub) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
2 Stanovení životnosti vozovek lesních cest jako podklad pro optimalizaci odepisování dlouhodobého hmotného majetku LČR Mendelova univerzita v Brně
3 Pařezinové hospodářství Lesnického parku Křivoklátsko Mendelova univerzita v Brně
4 Diferenciální renta FORESTA SG, a.s.
5 Vymezení a kvantifikace funkčního potenciálu lesů v oblasti záměru vyhlášení Lesnického parku Podkomorské lesy Univerzita Karlova
6 Možnosti zvyšování kvality osiva pro pěstování krytokořenného reprodukčního materiálu technologií na vzduchovém polštáři Mendelova univerzita v Brně
7 Rozvoj celoplošného monitoringu rojení hmyzu Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
8 Vybrané aspekty bionomie klikoroha borového a jejich využití pro optimalizaci ochrany lesa Biologické centrum AV ČR, v. v. i.