Soutěž – jarní termín 2019

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu na podání nabídky na řešení výzkumného projektu.

Vlastní znění výzvy a ve výzvě uváděné dokumenty (vyhlášená témata pro výzkumná řešení, formulář pro podání nabídky) jsou uvedeny na této stránce v prvním odstavci jako dokumenty ke stažení.

Vzor smlouvy a Vzor čestného prohlášení jsou uvedeny ve druhém odstavci jako dokumenty ke stažení.

Základní dokument Statut Grantové služby LČR je uveden na stránce Informace.

Konec lhůty pro podání nabídky: 3. 5. 2019 do 15.00 hod.

Výsledky soutěže

Výsledek výběrového řízení bude uveřejněn až po ukončení soutěže (uzavření smlouvy).
Dle znění výzvy bude výsledek oznámen jednotlivým uchazečům do 10 dnů od přijetí nejvýhodnější nabídky.