Výzva k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů – jaro 2020

Lesy České republiky, s. p. vyhlašují výzvu k předkládání nabídek na řešení výzkumných projektů

Podrobná specifikace a požadavky na řešení výzkumných projektů jsou uvedeny ve výzvě a jejich přílohách.

Výzva k předkládání nabídek
příloha č. 1 – Témata na výzkumné projekty
příloha č. 2 – Vzor smlouvy
příloha č. 3 – Formulář pro předkládání nabídek
příloha č. 4 – Čestné prohlášení (vzor)
Lhůta pro podání nabídek je do 21. 5. 2020, 15.00 hod.

Proces Grantové služby LČR je popsán ve Statutu Grantové služby LČR.

Číslo: Popis: Výherce: