Aktuality vodních toků

Lesníci záměrně zaplaví lužní lesy

Aktuality vodních toků

– Světový den vody Hradec Králové, 22. března 2023 – Uzavřením vodních stavítek se počátkem příštího týdne zvedne hladina vody v kanálech i tůních v Kančí oboře mezi Lednicí a Břeclaví a na přelomu března a dubna v porostech od Hodonína k Lanžhotu. Lesy ČR tak záměrně zaplaví vysychající lužní porosty a zásobí je vodou po zbytek roku.…

22.03.2023 Celý článek

Lužní lesy na Soutoku zaplaví voda z Nových Mlýnů

Aktuality vodních toků

Mimořádné zaplavování lužních lesů v oblasti Soutoku zahájí ve středu 1. března dopoledne Povodí Moravy s Lesy České republiky. Doplní tím vodu v tamějších drobných vodních tocích, mokřadech a tůních.  Povodí Moravy zahájí 1. března manipulaci s vodou na vodním díle Nové Mlýny a pustí ji do lužních lesů v okolí Dyje pod nádrží. Cílem je dostat vodu do lesů, které vlivem sucha a…

28.02.2023 Celý článek

Na změnu klimatu připravují Lesy ČR krajinu stovkami svých vodohospodářských projektů

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 2. února 2023 – V Den mokřadů, tedy 2. února, připomínají Lesy ČR svůj zásadní vodohospodářský program Vracíme vodu lesu. Od roku 2019 podnik dokončil 500 staveb za 850 milionů korun a další projekčně připravuje. V krajině tak zadržují vodu stovky tůní i mokřadů, obnovených lesních nádrží nebo přírodně meandrujících potoků.  …

02.02.2023 Celý článek

Lesy ČR a Povodí připravují společné projekty

Aktuality vodních toků

Hradec Králové, 11. ledna 2023 – O aukčním prodeji dříví z břehových porostů, nabídce lesníků odborně pečovat o pozemky v okolí vodních nádrží, společných vodohospodářských projektech a další spolupráci jednali 10. ledna v Praze manažeři státních podniků Lesy ČR a Povodí Labe, Vltavy, Moravy, Ohře a Odry. Pilotní prosincový aukční prodej dřevin ze břehů Labe využitelných i v energetice…

11.01.2023 Celý článek

Historickou nádrž zrekonstruovaly na Plzeňku Lesy ČR

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 20. prosince 2022 – Rekonstrukci historické vodní nádrže Oborák na Bučeckém potoce právě na Plzeňsku dokončily za 10,5 milionů korun Lesy ČR. I tímto projektem podnik pomáhá zadržet vodu v krajině v době klimatické změny.   Lesy ČR v rámci svého největšího vodohospodářského programu Vracíme vodu lesu od roku 2019 investovaly do…

20.12.2022 Celý článek

Mlýnský a Černý rybník převedou po rekonstrukci i stoletou vodu

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 16. listopadu 2022 – Mlýnský a Černý rybník u Oblajovic na Táborsku v Jihočeském kraji kompletně zrekonstruovaly za 25,7 milionů korun Lesy České republiky. Zadrží vodu v krajině a převedou i stoletou povodeň. Nová tůň a mělkovodní pásmo prospějí vodomilným živočichům i rostlinám. Podnik tak dokončil další projekt v rámci programu Vracíme vodu…

16.11.2022 Celý článek

Obnovená vodní nádrž v jihočeských lesích zadržuje vodu v krajině

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 3. listopadu 2022 – Vodní nádrž v lesích u Jaroměře, části obce Malonty na Krumlovsku v Jihočeském kraji, obnovily za 6,3 miliony korun Lesy České republiky v rámci podnikového programu Vracíme vodu lesu. Na místě někdejší zaniklé stavby, která už léta nesloužila svému účelu, vybudovali vodohospodáři z Lesů ČR na 1,83…

03.11.2022 Celý článek

Opatření Lesů ČR proti suchu: Přehrážky a tůně v lesích na Jaroměřsku

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 1. září 2022 – Dvaadvacet přehrážek a čtyři tůně zadržují vodu v lesích u Rasošek na Jaroměřsku v Královéhradeckém kraji. Lesy ČR dokončily v rámci vlastního programu Vracíme vodu lesu plošné vodohospodářské opatření za 386 tisíc korun bez DPH, které zvýší hladinu podzemní vody a zpomalí její odtok z krajiny. Podnik nyní dokončil druhou…

01.09.2022 Celý článek

Tůně i upravený potok zadržují v lesích u Letohradu vodu a zmírňují sucho

Aktuality vodních toků

Hradec Králové, 9. srpna 2022 – Tři tůně, které Lesy ČR vyhloubily v lesích na Orlickoústecku v Pardubickém kraji, zmírňují sucho a prospívají lesu i mokřadním organismům. Zároveň vodohospodáři upravili úsek koryta bezejmenného pravostranného přítoku Tiché Orlice. Vše za 780 tisíc korun bez DPH. Tůně zadržují v lese u Letohradu zvaném Smrčina až 1150 metrů krychlových vody. Vyhloubily…

09.08.2022 Celý článek

Opatření proti suchu: Dřevěné prahy zadržují v lesích na Žďársku vodu

Aktuality vodních toků

      Hradec Králové, 14. července 2022 – Sedmnáct dřevěných prahů snižuje spád a vzdouvá vodu, která tak zůstává v porostech u Českých Křižánek na Žďársku v Kraji Vysočina. Vodohospodáři z Lesů ČR právě dokončili projekt za 300 tisíc korun bez DPH. „V minulém století se tyto porosty uměle odvodňovaly zahloubenými příkopy. Voda tak rychle odtékala. Proto jsme…

14.07.2022 Celý článek