Aktuální informace o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

LČR evidují k 1. 1. 2024 celkem 2314 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily požadavky na vydání 49.291 pozemků a 1.398 staveb.
Ke dni 1. 1. 2024 bylo uzavřeno s oprávněnými osobami 2.110 dohod o vydání nárokovaného majetku v rozsahu 18.725 pozemku o celkové výměře 80.220 ha a 261 stavby.
Ke dni 1. 1. 2024 LČR evidují 840 rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 5.453 pozemků o celkové výměře 55.106 ha a 108 staveb.
Ke dni 1. 1. 2024 LČR evidují 38 rozhodnutí soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 148 pozemků o celkové výměře 180 ha a 2 staveb.
Z důvodu soudních rozhodnutí dochází i k nepatrným změnám rozsahu vydávaného majetku na základě dohod o vydání nárokovaného majetku dle zákona č. 428/2012 Sb. a rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb.
Po prověření podmínek stanovených zákonem č. 428/2012 Sb. (ZCR) předaly LČR dle § 18 odst. 2 tohoto zákona oprávněným osobám 429 pozemků o celkové výměře 1.119 ha a 5 staveb.

Zde naleznete podrobnější informace k procesu církevních restitucí.