Aktuální informace o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

LČR evidují k 1. 1. 2023 celkem 2314 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily požadavky na vydání 49.291 pozemků a 1.398 staveb.
Ke dni 1. 1. 2023 bylo uzavřeno s oprávněnými osobami 2.111 dohod o vydání nárokovaného majetku v rozsahu 18.741 pozemku o celkové výměře 80.299 ha a 261 stavby.
Ke dni 1. 1. 2023 LČR evidují 845 rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 5.560 pozemků o celkové výměře 55.366 ha a 108 staveb.
Ke dni 1. 1. 2023 LČR evidují 36 rozhodnutí soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 129 pozemků o celkové výměře 176 ha a 2 staveb.
Po prověření podmínek stanovených zákonem č. 428/2012 Sb. (ZCR) předaly LČR dle § 18 odst. 2 tohoto zákona oprávněným osobám 429 pozemků o celkové výměře 1.119 ha a 5 staveb.

Zde naleznete podrobnější informace k procesu církevních restitucí.