Aktuální informace o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

LČR evidují k 1. 9. 2019 celkem 2313 výzev k vydání majetku, ve kterých oprávněné osoby uplatnily požadavky na vydání 49.281 pozemků a 1.398 staveb.

Ke dni 1. 9. 2019 bylo uzavřeno s oprávněnými osobami 2.100 dohod o vydání nárokovaného majetku v rozsahu 18.663 pozemků o celkové výměře 79.876 ha a 261 staveb.

Ke dni 1. 9. 2019 LČR evidují 779 rozhodnutí SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 5.279 pozemků o celkové výměře 52.810 ha a 107 staveb.

Ke dni 1. 9. 2019 LČR evidují 14 rozhodnutí soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb., ve kterých bylo rozhodnuto, že oprávněné osoby jsou vlastníky 43 pozemků o celkové výměře 115 ha a 1 stavby.

Po prověření podmínek stanovených zákonem č. 428/2012 Sb. (ZCR) předaly LČR dle § 18 odst. 2 tohoto zákona oprávněným osobám 429 pozemků o celkové výměře 1.119 ha a 5 staveb.

Zde naleznete podrobnější informace k procesu církevních restitucí.