Informace o výzvách a dohodách

Zpět

Informace ke zveřejňovaným výzvám a uzavřeným dohodám

Výzvy oprávněných osob k vydání majetku

Lesy České republiky, s.p. zveřejňují informace o výzvách k vydání nemovitostí, které jim byly doručeny jako povinné osobě osobami oprávněnými dle § 9 odst. 1 a § 10 odst. 1 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, případně jako osobě nepříslušné dle § 11, odst. 1 nebo odst. 3 téhož zákona.

Lesy České republiky, s.p. neručí za správnost uvedených údajů.

Veškeré skutečnosti uvedené ve výzvách, které se týkají požadovaných nemovitostí a právního nároku na jejich vydání, jak je označily či uvedly oprávněné osoby, jsou teprve následně předmětem kontroly a prověření ze strany LČR. Vydání některých nemovitostí či jejich částí mohou zabránit překážky uvedené v § 8 zákona č. 428/2012 Sb.

Vzhledem ke změnám, které proběhly v katastrálním operátu v období od okamžiku majetkové křivdy do současnosti, se mohla označení požadovaných nemovitostí změnit a označení vydávaných nemovitostí se tak může podstatně lišit od označení požadovaných nemovitostí, jak je ve výzvách uvedly oprávněné osoby

Dohody o vydání majetku

Lesy České republiky, s.p. zveřejňují informace o zemědělských nemovitostech a jiných věcí než zemědělských nemovitostí, k jejichž vydání uzavřely s oprávněnými osobami dohodu o vydání dle § 9 odst. 2 a § 10 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Vydávané nemovitosti jsou uvedeny údaji podle katastrálního zákona. Pokud je vydávána pouze část pozemku, k jehož oddělení je zapotřebí geometrický plán, uvádí se tato skutečnost označením *).

Dohody uzavřené dle § 9 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb., podléhají schválení formou rozhodnutí ve správním řízení. Stav tohoto řízení je uveden v posledním sloupci tabulky.

Dohody uzavřené dle § 10 odst. 2 zákona č. 428/2012 Sb., – vlastnické právo k jiné nemovité věci než zemědělské nemovitosti evidované v katastru nemovitostí nabývá oprávněná osoba na základě dohody o vydání věci vkladem do katastru nemovitostí.

Vydáno rozhodnutím SPÚ dle § 9 odst. 6 zákona č. 428/2012 Sb. a Vydáno rozhodnutím soudu dle § 9 a § 10 zákona č. 428/2012 Sb. – vydané nemovitosti jsou v tabulkách uvedeny vždy až po nabytí právní moci těchto rozhodnutí.

Zpět