Pracovní postupy a zásady bezpečnosti práce při lesnických činnostech u podniku Lesy České republiky, s.p.

 

Pracovní postupy platné od 1.8.2018

Pracovní postupy 2016

Autor: Ladislav Tomášek a Jiří Smetana
Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2016 /třetí, aktualizované vydání (první vydání: 2003)/.

Publikace podrobně rozpracovává pracovní postup Lesů České republiky, s.p., č. 108/2016 Zásady bezpečné práce při lesnických činnostech (práce v pěstební činnosti, práce s chemickými látkami a směsmi včetně přípravků na ochranu rostlin, práce s křovinořezem a vyžínačem, práce s jamkovačem, práce s řetězovou pilou, práce s řetězovou pilou při těžbě dřeva včetně zpracování, práce s harvestorem, práce při soustřeďování dříví, práce při odvozu dříví, manipulace dříví na manipulačních skladech, skladování pohonných hmot, chemických látek a směsí, ochranná pásma). Účelem publikace je plnění zákonných nařízení, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.