Demonstrační objekty stará

Podnik Lesy České republiky, s. p. vymezuje ve státním lese demonstrační objekty, v kterých je odborné lesnické ale i laické veřejnosti prezentován vzorový způsob hospodaření s ohledem na dosažení určitého hospodářského cíle a současně plnění dalších funkcí lesů. Ke každému demonstračnímu objektu je vydán exkursní průvodce.

Jednotlivé demonstrační objekty jsou k dispozici v publikacích zde:

  • Poněšice – soulad mezi genovou základnou a oborním chovem zvěře
  • Červený hrádek – podrostní forma přeměny monokultur
  • Vlára – přirozené bukové hospodářství
  • Novohradské hvozdy – vzorové hospodářství v horském lese
  • Boubín – vzorové hospodářství v horském lese
  • Týniště nad Orlicí – luštění, skladování a předosevní příprava semen lesních dřevin
  • Koliba – podrostní způsob hospodaření v příměstském lese
  • Boršov – hospodářská úprava lesa v podmínkách souběhu produkčních a veřejných funkcí lesa