Významní lesní hospodáři

Z lesních hospodářů, kteří se významně zapsali do historie, můžeme jmenovat pouze schwarzenberského lesního správce Karla Marze. Ten působil v revíru Poněšice od počátku třicátých let tohoto století až do roku 1949. V tomtéž období zde jako zařizovatel působil ing. František Duschek. V poválečném období se věnovala větší pozornost spíše chovu jelení zvěře než hospodaření v lese.