Významní pracovníci semenářského závodu

VÝZNAMNÍ PRACOVNÍCI SEMENÁŘSKÉHO ZÁVODUPrvním ředitelem závodu byl jmenován Ing. Josef Pešek, narozený 16. 9. 1928. Jeho prvořadým úkolem bylo sestavit zcela nový kolektiv řídících a výrobních pracovníků. Funkci ředitele závodu vykonával do roku 1987.
Funkci vedoucího provozu vykonával od vzniku závodu do roku 1987 Ing. Jaroslav Forejtek, nar. 6. 3. 1926. Uváděl do činnosti veškerou technologii a vypracovával na jednotlivé činnosti technologické postupy. Byl autorem mnoha zlepšovacích návrhů. Vyřešil technologii získávání semen jeřábu z malvic tzv. suchou cestou.

Druhým ředitelem závodu byl Ing. Břetislav Jakubec, narozený 27. 1. 1949. Ve funkci ředitele závodu byl od r. 1987 do konce roku 1990. Prosadil dokončení výstavby mrazírenské haly, která měla v roce 1989 pouze základy. Vzhledem k tehdejší bouřlivé době bylo nutno rozhodnout o osudu stavby. Správnost rozhodnutí je potvrzena plným využitím haly. Od roku 1991 pracuje Ing. Jakubec na ředitelství LČR v Hradci Králové.

Třetím ředitelem závodu byl Ing. Jaromír Vašíček, CSc., narozený 11.5. 1954. Uvedl do provozu novou mrazírenskou halu, vypracoval technologii přípravy bukvic na dlouhodobé skladování a technologii získávání semen z dužnatých plodů mokrou cestou. Za jeho působení se udělalo mnoho v údržbě komunikací a budov. Od 1.2. 1995 vykonává funkci ředitele odboru rozvoje lesního hospodářství na Ministerstvu zemědělství ČR.
Nyní vykonává tuto funkci Ing. Zdena Hlavová.