Lesy ČR v Krušných horách otvírají naučnou stezku Gabrielka

Kdy? Již v sobotu 22. května 2010

Státní podnik Lesy České republiky každoročně vkládá část svého zisku do Programu 2000, který v roce 1999 přijal pro zajištění cílů veřejného zájmu v jím spravovaných lesích. Z tohoto programu jsou financovány mimo jiné výstavba a údržba cyklostezek, naučných stezek, odpočívadel a přístřešků pro turisty. Nejnovější stezkou, která byla z peněz Programu 2000 financována, je naučná stezka Gabrielka v blízkosti města Hora Svaté Kateřiny v Krušných horách.

Naučnou stezku Gabrielka o délce asi 18 km vybudovala Lesní správa Litvínov.. Je zhotovena na základě návrhů žáků základní školy. Pěším turistům i cyklistům na svých dvaceti zastávkách nabízí panely s informacemi o přírodě, o lese a o historii znovu obrozené krajiny v blízkosti obce Brandov a Hory Svaté Kateřiny. Lesy ČR financovaly výstavbu stezky z Programu 2000.

Slavnostní otevření

Naučná stezka Gabrielka bude slavnostně otevřena v sobotu 22. května 2010 v 10:00 hodin u Rudolického rybníka v osadě Malý Háj (okr.Most).  Přítomni budou zástupci Lesů ČR, s. p., základní školy, města Hora Svaté Kateřiny a obce Brandov, zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Naučná stezka Gabrielka se otevírá u příležitosti Mezinárodního dne biologické rozmanitosti, který před 10 lety vyhlásilo Valné shromáždění OSN právě na 22. květen a nedávno proběhnuvší akce Týden lesů. Cílem akce je zviditelnění lesnického sektoru a zvýšení obecného povědomí o lese a jeho významu pro společnost. Pro veřejnost je Týden lesů příležitostí navštívit les společně s lesníky, dozvědět se o něm mnoho zajímavého a lépe porozumět trvale udržitelnému lesnímu hospodářství.