Časopis Lesu zdar

e-časopis pro každého

Kůrovcová situace bude v roce 2018 mimořádně nepříznivá.
Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření v ochraně lesa proti kůrovci.
Odborníci zdarma poradí.

Povinností vlastníků lesů je provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů. Základem boje s kůrovcem je aktivní vyhledávání kůrovcem napadených stromů a jejich včasná asanace. Ministerstvo zemědělství poskytuje vlastníkům lesa zdarma odbornou podporu prostřednictvím odborných lesních hospodářů, Lesní ochranné služby a metodických pokynů. Základem ochrany lesa proti kůrovcům je aktivní vyhledávání kůrovcových…

22.3.2018 Celý článek

Aktuálně

Zprávy

Kraje

Volný čas

Dětem

Různé

Starší články