Časopis Lesu zdar

e-časopis pro každého

Revitalizace Tůně v Srdci

Tůň se nachází se v lesním komplexu, který je nedaleko řeky Labe a Libického luhu. Lokalita má tedy velký předpoklad pro výskyt širokého spektra obojživelníků, kteří jsou pro tuto oblast a biotop typičtí. Tůň v Srdci vznikla odtěžením štěrkopísku. Až do minulého roku se nacházela tato tůň v nevyhovujícím stavu. Byla příliš zastíněná okolními stromy a vrstva sedimentu a…

19.10.2017 Celý článek

Aktuálně

Zprávy

Kraje

Volný čas

Dětem

Různé

Starší články