Časopis Lesu zdar

e-časopis pro každého

Lesy ČR podporují hnízdění puštíka obecného

Ochrana a podpora hnízdních populací ptáků a jejich biotopů jsou jedním ze základních předpokladů pro zachování druhové rozmanitosti, stability a vyrovnanosti ptačích společenstev. Zvláštní postavení ve strategii ochrany ptačích druhů představují druhy, které jsou více zranitelné nebo citlivé na různé negativní faktory nebo druhy, které v ČR dosahují hranici geografického areálu rozšíření. Vzhledem k řídkému…

12.10.2017 Celý článek

Aktuálně

Zprávy

Kraje

Volný čas

Dětem

Různé

Starší články