Lesní pedagogika při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky

Datum publikace:

Týden lesů byl ve znamení společné lesní pedagogiky Lesní správy Buchlovice a Odštěpného závodu Trenčín. Díky dlouholeté spolupráci organizačních jednotek u Česko-Slovenské hranice byly uspořádané dvě významné lesnické akce lesní pedagogiky při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR.

Den s LČR pořádaný na Lesní správě Buchlovice v pátek 18. 5. 2018 pořádaný na naučné stezce Okolo Buchlova a v areálu Muzea lesnictví a myslivosti Buchlov. Jednalo se o již 11. ročník, na který byli pozváni hosté ze Slovenska, z Odštěpného závodu Trenčín a Ředitelství z Bánské Bystrice. Pro děti i hosty byl připravený bohatý program na trase naučné stezky s jednotlivými stanovišti, jako např. vábení zvěře, jak se chovat v lese, sběr šišek z vysokých stromů pomocí trhačské soupravy, lesní těžba s přibližováním dříví a myslivost. Děti vyplňovaly také lesnický test, šťastní výherci dostali dárkové předměty. Pro děti bylo připravené občerstvení a nápoje, které za teplého počasí byly nezbytné. Po absolvování trasy byla pro děti připravena krátká prohlídka hradu Buchlov, s výstupem na hradní věž. Samozřejmostí byla prohlídka Muzea lesnictví a myslivosti Buchlov, volně přístupné bylo Arboretum lesních a ovocných dřevin Chřibů. Děti měly možnost si prohlédnout dravce a lovecká plemena psů s poutavým výkladem. Pro odvážnější byla připravena střelba z luku a ze vzduchovky. Zajímavosti ze života včel připravilo pro děti ekologické centrum Trnka. Celá akce byla zakončena loveckými fanfárami a předáním odměn.

Odštěpný závod Trenčín uspořádal II. ročník akce lesní pedagogiky s názvem Prezentačný deň v Účelovém zařízení lesní pedagogiky a rekreace Antonstál. Prezentačný deň proběhl 24.5.2018 za účasti dětí ze Slovenska i z České republiky. Kolegové ze Slovenska pozvali lesní pedagogy z Lesní správy Buchlovice a také hosty z Krajského ředitelství Zlín, Brno a z Ředitelství Hradec Králové. Celý den byl věnován aktivitám lesní pedagogiky se zaměřením na proces učení zkušenostmi a zážitky v lese. V okolí Antonstálu bylo připraveno více než deset stanovišť. Děti měly možnost shlédnout prezentaci expozice lesnického a dřevařského muzea ze Zvolenu. Připravené bylo ekologické třídění odpadu a vyzkoušet si mohly lukostřelbu. Pro děti bylo připravené občerstvení, které dostaly za absolvování všech stanovišť. V samém úvodu po přivítání byla dětem představena společná historie u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Středisko Antonstál má společnou historii, která je spjatá s Brumovským panstvím, které se rozkládalo na Moravě a v Pováží.

Mezi další významné akce v regionu patří Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, který letos připomínal 100. výročí vzniku Československa. Lesy České republiky byly partnerem festivalu. V rámci doprovodného programu za účasti pozvaných hostů byl zasazen festivalový strom zakončený doprovodnou akcí pro děti. O den později proběhla prezentace podniku s názvem Den s Lesy České republiky, kde se děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí o obnově lesa, pěstování lesa, těžbě dříví, hospodářské úpravě lesa, o myslivosti. Shlédnout mohly umění dřevařů při výrobě dřevěných soch. Poděkování patří organizátorům ze Zlín film festivalu a lesním pedagogům z lesních správ Buchlovice, Strážnice, Vsetín, Luhačovice a pracovníkům Ředitelství v Hradci Králové.

Ing. Martin Hromádka
Krajské ředitelství Zlín