Alej u rybníka Kolečko prokoukla

Datum publikace:

V Tovačově (okres Přerov) v oblasti Lesní správy Prostějov byly dokončeny práce spojené s projektem „Revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko“, který financovaly Lesy České republiky, s. p., společně s Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Námět na projekt podala Lesní správa Prostějov již v roce 2015. V roce 2016 proběhla příprava projektové dokumentace. Vzhledem k jedinečnosti lokality a různým společenským zájmům probíhala početná jednání s dotčenými státními orgány, zejména pak se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny. Bylo nutné zpracovat různé průzkumy, z nichž nejvýznamnější byl průzkum biologický. Tento průzkum potvrdil výskyt mnoha zvláště chráněných druhů organismů a jeho výstupem byla mimo jiné i doporučení pro minimalizaci negativního vlivu prováděných prací na floru a faunu. Plánované zásahy byly přesně stanoveny a odsouhlasovány pro každý jednotlivý silný strom. Byla navržena opatření vedoucí k zachování esteticky působivého krajinného rázu, uchování a zlepšení stavu zastoupených ekosystémů a zajištění vhodných podmínek pro trvalý výskyt typických i ohrožených volně žijících druhů organismů.

Široká diskuse s odborníky neušla pozornosti ani některých enviromentálních organizací, které tuto akci uvedli dokonce jako „pozitivní příklad“ kácení.

Počátkem roku 2017 bylo vyhlášeno výběrové řízení na realizaci projektu. Vlastní práce pak započaly v druhém pololetí roku 2017. V souladu s požadavky ochrany přírody bylo v určeném termínu nejdříve provedeno pokácení vybraných stromů za účelem prosvětlení vlastní aleje a odstranění neperspektivních nebo nebezpečných jedinců. Při tomto zásahu bylo cílem co nejvíce zachovat původní duby, jejichž stáří se podle různých pramenů odhaduje na více než 400 let. Na vhodných lokalitách byla z dříví vybraného biologickým dozorem zhotovena tzv. „broukoviště“, která mají sloužit k dokončení vývoje brouků a následně až do úplného rozpadu dřeva, jako vhodný biotop pro další organismy. Tato místa jsou trvale označena a zabezpečena proti samovolnému uvolnění dříví. Následně byly provedeny schválené arboristické zásahy – odborné řezy a případné stabilizační vazby korun. Veškeré řezy byly v souladu s výjimkou orgánu ochrany přírody provedeny do 15. března 2018. Materiál vzniklý z těchto zásahů, který nebyl ponechán na místě, (dříví a větve), byl prodán formou elektronické aukce.

Poslední fází projektu byla výsadba nových stromů, které mají v budoucnu tvořit kostru následné aleje. Nové stromy byly vysazovány do původní aleje a do uvolněných míst vzniklých po kácení. Pro výsadbu jsme zvolili dub letní – 220 ks, jilm vaz -12 ks a topol černý 10 ks. Sadebním materiálem pak byly krytokořenné odrostky, tj. stromky o výšce 121-250 cm pěstované v obalu. Kvůli zabránění škodám bobrem a pro podporu zdárného růstu jsou všechny stromy po výsadbě ochráněny drátěnými oplůtky a stabilizovány úvazky. Pro lepší ujímavost jsou k výsadbám umístěny hnojivé tablety. Součástí dodávky prací je také pravidelná zálivka.

Ing. Zdeněk Toul
technik LS Prostějov

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód