Kraje

Spolupráce s Českou společností ornitologickou na území LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa v Náměšti nad Oslavou dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami České společnosti ornitologické. Od roku 2011 probíhá spolupráce v užší interakci, kdy členové ČSO každoročně zpracují konkrétní projekty, jejichž výstupem jsou exaktně zjištěné závěry. V loňském roce byly na části lesní správy přináležející ke Kraji Vysočina provedeny následující projekty: „Mapování šplhavců, se zaměřením na druhy ohrožené, v Náměšťské oboře a…

20.2.2018 Celý článek

Církevní a necírkevní restituce na lesní správě Černá Hora za období 2012 – 2017

Kraje

Od transformace lesního hospodářství, od vydání zákona č. 229/1991 Sb. o půdě a od vzniku Lesů České republiky, tedy celých 25 let, byla Lesní správa Černá Hora (respektive její předchůdci – do roku 1999 Lesní správy Rájec na Svitavou a Tišnov, v letech 1999 – 2005 pak LS Tišnov) dotčena restitučními nároky různých subjektů. Lesy se vracely…

10.1.2018 Celý článek

Obnova lesních tůněk

Kraje

O tom, že zaměstnancům lesní správy Jablunkov nezní jako prázdný pojem v praxi slůvko „biodiverzita“ svědčí i obnova lesních tůněk pro již dnes stále vzácnější obojživelníky. Pryč je doba, kdy po našich polích a zahradách bylo naprosto běžné potkat žábu, v příkopech podél cest pak i různé druhy čolků a mloků. Vše je rozoráno, odvodněno, zatrubněno. K…

8.12.2017 Celý článek

V lesní školce nevyrůstají pouze stromky

Kraje

Pro děti bylo kdysi normální být denně pod širým nebem a běhat s kamarády po venku. Hlavně ve městech takové možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto důvodu vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry a radovánky. Slouží jako základna pro zážitky a zkušenosti, pro vzdělávání a navazování přátelství.  Motto „Venku za každého…

8.11.2017 Celý článek

Revitalizace Tůně v Srdci

Kraje

Tůň se nachází se v lesním komplexu, který je nedaleko řeky Labe a Libického luhu. Lokalita má tedy velký předpoklad pro výskyt širokého spektra obojživelníků, kteří jsou pro tuto oblast a biotop typičtí. Tůň v Srdci vznikla odtěžením štěrkopísku. Až do minulého roku se nacházela tato tůň v nevyhovujícím stavu. Byla příliš zastíněná okolními stromy a vrstva sedimentu a…

19.10.2017 Celý článek

Lesy České republiky opravily lesní cestu Skalková

Kraje

Na Lesní správě Prostějov, v revíru Čechy pod Kosířem, byla dokončena rekonstrukce lesní cesty „Skalková“, která se nachází v katastrálním území Náměšť na Hané. Lesní cesta 2L Skalková se napojuje šikmým sjezdem vpravo na páteřní lesní cestu 1L Hradecká, která vede od náměšťského zámku k bývalé hájovně tzv. Hradeckému dvorku. Opravený úsek cesty měří cca 1,2 km a…

12.10.2017 Celý článek

Obnova podsadbou

Kraje

Součástí výrobní porady dne 7. 9. 2017 na lesní správě Jablunkov byla i praktická ukázka možného způsobu obnovy chřadnoucích porostů smrku v předmýtním věku prostřednictvím melioračních a zpevňujících dřevin formou podsadby.  Konkrétní ukázka proběhla na revíru Nýdek v porostní skupině 117 F 4/1p. Taxační údaje porostní skupiny 117 F 4 dle LHP: plocha 1,90 ha, věk  35…

20.9.2017 Celý článek

Úder bekyně velkohlavé na Znojemsku

Kraje

Od roku 1993, kdy došlo naposledy na území lesní správy Znojmo – revíru Kuchařovice ke gradaci bekyně velkohlavé a následnému holožíru, se v červnu letošního roku po dlouhých letech výskytu tohoto škůdce pouze v neznatelném základním stavu situace opět vrátila, a to na obdobné lokalitě, jako před lety. Jedná se o část revíru Kuchařovice známou pod názvem…

14.8.2017 Celý článek

Exkurze z Kostromské lesnicko-mechanizační školy na Lesní správě Znojmo

Kraje

Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě hostila ve dnech 10. – 17. června 2017 návštěvu Lesnicko-technické školy v Kostrumi z Ruské federace, se kterou udržuje dlouhodobou spolupráci. Lesní správa Znojmo tak mohla nabídnout pohled na lesnické hospodaření v luhu, v kulturní, hustě osídlené krajině střední Evropy. Dne 16. června přivítal ředitel Krajského ředitelství Brno Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. v…

14.8.2017 Celý článek

Výchovné zásahy do čtyřiceti let a harvestorová technologie na LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa Náměšť nad Oslavou se nachází v jižní části České republiky a obhospodařuje 16.971 ha (PUPFL) západním směrem od moravské metropole Brna. V současné době má 13 revírů s přímou správou s poměrně velkými rozdíly jak z hlediska polohy, členitosti, dřevinné skladby tak také ve způsobech hospodaření na nich. Na jižních revírech převažují zejména smíšené porosty s převahou listnáčů a…

13.7.2017 Celý článek