Kraje

Přeshraniční projekt „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“se blíží ke svému závěru

Aktuálně Kraje

Lesy České republiky, s.p. společně s Lesy Slovenské republiky, s.p. realizují přeshraniční projekt z programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika s názvem „Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch“.   Dne 20. srpna 2019 proběhla průběžná terénní exkurze na místech realizace na Moravské straně projektu v Bílých Karpatech na…

26.8.2019 Celý článek

Lesy Krajského ředitelství Šumperk objektivem lesníků

Kraje

Výstava je pohledem na les, jak ho vidí ti, jejichž profesní život je s lesem spojen často už několikátou generaci. Navazuje na úspěšnou výstavní kolekci snímků, vytvořenou z fotografií lesníků v roce 2013. Putovní výstava LESY KŘ ŠUMPERK OBJEKTIVEM LESNÍKŮ – 2013, se během let 2014 – 2016 se líbila stovkám návštěvníků na více než 20 výstavních místech…

21.12.2018 Celý článek

Revitalizace Zádolského potoka

Kraje

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe zahájily stavební práce revitalizačního charakteru v části potoční nivy Zádolského potoka a jeho levostranného přítoku na území přírodní rezervace Králova zahrada a jejího ochranného pásma, a to na ploše 4,4 ha (okres Svitavy, Pardubický kraj). Toky byly v minulosti nevhodně technicky upraveny v rámci lesotechnických…

10.10.2018 Celý článek

Alej u rybníka Kolečko prokoukla

Kraje

V Tovačově (okres Přerov) v oblasti Lesní správy Prostějov byly dokončeny práce spojené s projektem „Revitalizace historické aleje u rybníka Kolečko“, který financovaly Lesy České republiky, s. p., společně s Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. Námět na projekt podala Lesní správa Prostějov již v roce 2015. V roce 2016 proběhla příprava projektové dokumentace. Vzhledem k jedinečnosti…

15.6.2018 Celý článek

Lesní cesta Čechova louka má nový kabát

Kraje

Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Prostějov, dokončily modernizaci lesní cesty 2L „Čechova Louka“. Opravovaný úsek cesty se nachází v katastrálních územích Úsobrno a Skřípov na revíru Dzbel. Modernizovaná část cesty navazuje jihovýchodně od vrcholu Lavičná (625 m n.m.) na lesní cestu 1L „Mičočín“ vedoucí z Úsobrna podél Duraňského potoka a vede východním směrem až k obci…

15.6.2018 Celý článek

Některé úvahy nad suchými obdobími v oblasti působnosti Lesní správy Znojmo

Kraje

Již od vzniku LČR, s. p. se začala stále výrazněji projevovat změna klimatu v oblasti působnosti Lesní správy Znojmo. V této oblasti nebyly a nejsou neobvyklé krátké i delší periody sucha a flóra i fauna je na ně přivyklá. Přesto celé toto území podle meteorologických měření od roku 1900 patřilo až do začátku devadesátý let minulého století…

20.4.2018 Celý článek

Spolupráce s Českou společností ornitologickou na území LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa v Náměšti nad Oslavou dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami České společnosti ornitologické. Od roku 2011 probíhá spolupráce v užší interakci, kdy členové ČSO každoročně zpracují konkrétní projekty, jejichž výstupem jsou exaktně zjištěné závěry. V loňském roce byly na části lesní správy přináležející ke Kraji Vysočina provedeny následující projekty: „Mapování šplhavců, se zaměřením na druhy ohrožené, v Náměšťské oboře a…

20.2.2018 Celý článek

Církevní a necírkevní restituce na lesní správě Černá Hora za období 2012 – 2017

Kraje

Od transformace lesního hospodářství, od vydání zákona č. 229/1991 Sb. o půdě a od vzniku Lesů České republiky, tedy celých 25 let, byla Lesní správa Černá Hora (respektive její předchůdci – do roku 1999 Lesní správy Rájec na Svitavou a Tišnov, v letech 1999 – 2005 pak LS Tišnov) dotčena restitučními nároky různých subjektů. Lesy se vracely…

10.1.2018 Celý článek

Obnova lesních tůněk

Kraje

O tom, že zaměstnancům lesní správy Jablunkov nezní jako prázdný pojem v praxi slůvko „biodiverzita“ svědčí i obnova lesních tůněk pro již dnes stále vzácnější obojživelníky. Pryč je doba, kdy po našich polích a zahradách bylo naprosto běžné potkat žábu, v příkopech podél cest pak i různé druhy čolků a mloků. Vše je rozoráno, odvodněno, zatrubněno. K…

8.12.2017 Celý článek