Kraje

Výchovné zásahy do čtyřiceti let a harvestorová technologie na LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa Náměšť nad Oslavou se nachází v jižní části České republiky a obhospodařuje 16.971 ha (PUPFL) západním směrem od moravské metropole Brna. V současné době má 13 revírů s přímou správou s poměrně velkými rozdíly jak z hlediska polohy, členitosti, dřevinné skladby tak také ve způsobech hospodaření na nich. Na jižních revírech převažují zejména smíšené porosty s převahou listnáčů a…

13.7.2017 Celý článek

Společná akce slovenských, polských a českých lesníků na lesní správě Jablunkov

Kraje

Jedním z „naturových“ druhů Moravskoslezských Beskyd je i tetřev hlušec. Doby, kdy tento druh byl ve zdejších lesích hojný a jeho ulovení nebylo ničím zvláštním, jsou bohužel už jen vzpomínkou. Dnes lze konstatovat, že jedince žijící v Beskydech je možno spočítat na prstech jedné ruky. Ale přesto, každým rokem jsou zde znát jejich pobytové známky v podobě…

16.6.2017 Celý článek

Vyhodnocení krajského kola 7. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“

Kraje

V úterý 6. června 2017 se v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhodnocení Krajského kola sedmého ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Tuto výtvarnou soutěž pro děti z Jihočeského kraje pořádají Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA…

12.6.2017 Celý článek

Lesní cestou do filmových ateliérů

Kraje

57. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně odstartoval 26. 5. 2017 a byl slavnostně ukončen 3. 6. 2017. Na festivalu bylo k vidění nespočet ukázek filmů, soutěží, her, zajímavostí, na festival se sjelo mnoho známých osobností z České republiky i ze zahraničí. Každý den mají účastníci festivalu mnoho doprovodných akcí se zaměřením na děti.…

12.6.2017 Celý článek

Vratíkovský kras – zajímavost na Lesní správě Černá Hora

Kraje

Nejznámější lokalitou v působnosti Lesní správy Černá Hora je bezesporu Moravský kras. Ale 5 km severně od Boskovic, podél cesty mezi Vratíkovem a Hrádkovem lze spatřit něco jako zmenšeninu Moravského krasu se systémem jeskyní u Vratíkova. Jeskyňáři tam objevili všechny útvary, které jsou i v našem největším krasu v republice. Komorní, zapomenutý, ale krásný. Těmito slovy se…

12.6.2017 Celý článek

Místní kola mezinárodní soutěže YPEF úspěšně proběhla v celém Jihomoravském kraji

Kraje

V působnosti Krajského ředitelství Brno se úspěšně konala místní kola mezinárodní soutěže YPEF na lesních správách Bučovice, Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Znojmo a na Krajském ředitelství Brno v blízké spolupráci a za obětavé podpory kolegů z ÚHÚL, pob. Brno. Tradičně se porovnávaly všeobecné přírodovědné znalosti, především pak z oborů lesnictví a myslivosti. Žáci a studenti soutěžili s velkým…

29.5.2017 Celý článek

Lesní cesta Říčky II – Srdce

Kraje

Lesní správa Bučovice zrealizovala v roce 2016 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu části frekventované Lesní cesty Říčky. Stávající povrch z prolévaného makadamu se spoustou výtluků bylo již neefektivní pouze zalepovat ABS materiálem, proto jsme v předešlém roce zadali zpracování projektové dokumentace komplexní opravy 1.805 m dlouhého úseku od státní silnice…

18.4.2017 Celý článek

Julius Wiehl, věhlasný pěstitel Ždánických lesů

Kraje

V letošním roce si připomeneme na Lesní správě v Bučovicích hned dvě významná výročí. Před sto lety zemřel významný lesnický odborník a pěstitel lesů v oblasti Bučovicka a Žďánicka, Julius Wiehl a současně letos uplyne 170 let od jeho narození. Narodil se v Plasích u Plzně, dne 19. 6. 1847. Působil na různých lesních majetcích v Čechách, od roku 1879…

18.4.2017 Celý článek

Hranický kras – nejhlubší zatopená jeskyně světa a Zbrašovské aragonitové jeskyně

Kraje

V Olomouckém kraji se ve východní části Lesní správy Prostějov, na revíru Opatovice poblíž řeky Bečvy nachází přírodní útvar Hranický kras. Toto nevelké krasové území o rozloze asi 5,5 × 4 km poblíž města Hranice tvoří několik ostrůvků devonských vápenců vystupujících na povrch. Nejznámějšími částmi Hranického krasu jsou Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně.   Hranická propast se nachází…

27.2.2017 Celý článek

Zamyšlení nad ochranou lesa proti kůrovcům na Lesní správě Prostějov

Kraje

Čas nezadržitelně ukrajuje první část roku 2017 a blíží se začátek jarního období. Na Lesní správě Prostějov je jarní období ve znamení usilovné práce k zvládnutí plánované umělé obnovy lesa a ochrany lesa proti kůrovcům na smrku. Dle našeho vyhodnocení jsme pro jarní období roku 2017 v lesních porostech ve stadiu zvýšeného a kalamitního stavu lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského. S vyjmenovanými…

24.2.2017 Celý článek