Kraje

Obnova podsadbou

Kraje

Součástí výrobní porady dne 7. 9. 2017 na lesní správě Jablunkov byla i praktická ukázka možného způsobu obnovy chřadnoucích porostů smrku v předmýtním věku prostřednictvím melioračních a zpevňujících dřevin formou podsadby.  Konkrétní ukázka proběhla na revíru Nýdek v porostní skupině 117 F 4/1p. Taxační údaje porostní skupiny 117 F 4 dle LHP: plocha 1,90 ha, věk  35…

20.9.2017 Celý článek

Úder bekyně velkohlavé na Znojemsku

Kraje

Od roku 1993, kdy došlo naposledy na území lesní správy Znojmo – revíru Kuchařovice ke gradaci bekyně velkohlavé a následnému holožíru, se v červnu letošního roku po dlouhých letech výskytu tohoto škůdce pouze v neznatelném základním stavu situace opět vrátila, a to na obdobné lokalitě, jako před lety. Jedná se o část revíru Kuchařovice známou pod názvem…

14.8.2017 Celý článek

Exkurze z Kostromské lesnicko-mechanizační školy na Lesní správě Znojmo

Kraje

Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě hostila ve dnech 10. – 17. června 2017 návštěvu Lesnicko-technické školy v Kostrumi z Ruské federace, se kterou udržuje dlouhodobou spolupráci. Lesní správa Znojmo tak mohla nabídnout pohled na lesnické hospodaření v luhu, v kulturní, hustě osídlené krajině střední Evropy. Dne 16. června přivítal ředitel Krajského ředitelství Brno Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. v…

14.8.2017 Celý článek

Výchovné zásahy do čtyřiceti let a harvestorová technologie na LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa Náměšť nad Oslavou se nachází v jižní části České republiky a obhospodařuje 16.971 ha (PUPFL) západním směrem od moravské metropole Brna. V současné době má 13 revírů s přímou správou s poměrně velkými rozdíly jak z hlediska polohy, členitosti, dřevinné skladby tak také ve způsobech hospodaření na nich. Na jižních revírech převažují zejména smíšené porosty s převahou listnáčů a…

13.7.2017 Celý článek

Společná akce slovenských, polských a českých lesníků na lesní správě Jablunkov

Kraje

Jedním z „naturových“ druhů Moravskoslezských Beskyd je i tetřev hlušec. Doby, kdy tento druh byl ve zdejších lesích hojný a jeho ulovení nebylo ničím zvláštním, jsou bohužel už jen vzpomínkou. Dnes lze konstatovat, že jedince žijící v Beskydech je možno spočítat na prstech jedné ruky. Ale přesto, každým rokem jsou zde znát jejich pobytové známky v podobě…

16.6.2017 Celý článek

Vyhodnocení krajského kola 7. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“

Kraje

V úterý 6. června 2017 se v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhodnocení Krajského kola sedmého ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Tuto výtvarnou soutěž pro děti z Jihočeského kraje pořádají Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA…

12.6.2017 Celý článek

Lesní cestou do filmových ateliérů

Kraje

57. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně odstartoval 26. 5. 2017 a byl slavnostně ukončen 3. 6. 2017. Na festivalu bylo k vidění nespočet ukázek filmů, soutěží, her, zajímavostí, na festival se sjelo mnoho známých osobností z České republiky i ze zahraničí. Každý den mají účastníci festivalu mnoho doprovodných akcí se zaměřením na děti.…

12.6.2017 Celý článek

Vratíkovský kras – zajímavost na Lesní správě Černá Hora

Kraje

Nejznámější lokalitou v působnosti Lesní správy Černá Hora je bezesporu Moravský kras. Ale 5 km severně od Boskovic, podél cesty mezi Vratíkovem a Hrádkovem lze spatřit něco jako zmenšeninu Moravského krasu se systémem jeskyní u Vratíkova. Jeskyňáři tam objevili všechny útvary, které jsou i v našem největším krasu v republice. Komorní, zapomenutý, ale krásný. Těmito slovy se…

12.6.2017 Celý článek

Místní kola mezinárodní soutěže YPEF úspěšně proběhla v celém Jihomoravském kraji

Kraje

V působnosti Krajského ředitelství Brno se úspěšně konala místní kola mezinárodní soutěže YPEF na lesních správách Bučovice, Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Znojmo a na Krajském ředitelství Brno v blízké spolupráci a za obětavé podpory kolegů z ÚHÚL, pob. Brno. Tradičně se porovnávaly všeobecné přírodovědné znalosti, především pak z oborů lesnictví a myslivosti. Žáci a studenti soutěžili s velkým…

29.5.2017 Celý článek

Lesní cesta Říčky II – Srdce

Kraje

Lesní správa Bučovice zrealizovala v roce 2016 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu části frekventované Lesní cesty Říčky. Stávající povrch z prolévaného makadamu se spoustou výtluků bylo již neefektivní pouze zalepovat ABS materiálem, proto jsme v předešlém roce zadali zpracování projektové dokumentace komplexní opravy 1.805 m dlouhého úseku od státní silnice…

18.4.2017 Celý článek