Kraje

Vyhodnocení krajského kola 7. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“

Kraje

V úterý 6. června 2017 se v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhodnocení Krajského kola sedmého ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Tuto výtvarnou soutěž pro děti z Jihočeského kraje pořádají Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA…

12.6.2017 Celý článek

Vratíkovský kras – zajímavost na Lesní správě Černá Hora

Kraje

Nejznámější lokalitou v působnosti Lesní správy Černá Hora je bezesporu Moravský kras. Ale 5 km severně od Boskovic, podél cesty mezi Vratíkovem a Hrádkovem lze spatřit něco jako zmenšeninu Moravského krasu se systémem jeskyní u Vratíkova. Jeskyňáři tam objevili všechny útvary, které jsou i v našem největším krasu v republice. Komorní, zapomenutý, ale krásný. Těmito slovy se…

12.6.2017 Celý článek

Místní kola mezinárodní soutěže YPEF úspěšně proběhla v celém Jihomoravském kraji

Kraje

V působnosti Krajského ředitelství Brno se úspěšně konala místní kola mezinárodní soutěže YPEF na lesních správách Bučovice, Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Znojmo a na Krajském ředitelství Brno v blízké spolupráci a za obětavé podpory kolegů z ÚHÚL, pob. Brno. Tradičně se porovnávaly všeobecné přírodovědné znalosti, především pak z oborů lesnictví a myslivosti. Žáci a studenti soutěžili s velkým…

29.5.2017 Celý článek

Lesní cesta Říčky II – Srdce

Kraje

Lesní správa Bučovice zrealizovala v roce 2016 v rámci plánované obnovy a modernizace lesní dopravní sítě opravu části frekventované Lesní cesty Říčky. Stávající povrch z prolévaného makadamu se spoustou výtluků bylo již neefektivní pouze zalepovat ABS materiálem, proto jsme v předešlém roce zadali zpracování projektové dokumentace komplexní opravy 1.805 m dlouhého úseku od státní silnice…

18.4.2017 Celý článek

Julius Wiehl, věhlasný pěstitel Ždánických lesů

Kraje

V letošním roce si připomeneme na Lesní správě v Bučovicích hned dvě významná výročí. Před sto lety zemřel významný lesnický odborník a pěstitel lesů v oblasti Bučovicka a Žďánicka, Julius Wiehl a současně letos uplyne 170 let od jeho narození. Narodil se v Plasích u Plzně, dne 19. 6. 1847. Působil na různých lesních majetcích v Čechách, od roku 1879…

18.4.2017 Celý článek

Hranický kras – nejhlubší zatopená jeskyně světa a Zbrašovské aragonitové jeskyně

Kraje

V Olomouckém kraji se ve východní části Lesní správy Prostějov, na revíru Opatovice poblíž řeky Bečvy nachází přírodní útvar Hranický kras. Toto nevelké krasové území o rozloze asi 5,5 × 4 km poblíž města Hranice tvoří několik ostrůvků devonských vápenců vystupujících na povrch. Nejznámějšími částmi Hranického krasu jsou Hranická propast a Zbrašovské aragonitové jeskyně.   Hranická propast se nachází…

27.2.2017 Celý článek

Zamyšlení nad ochranou lesa proti kůrovcům na Lesní správě Prostějov

Kraje

Čas nezadržitelně ukrajuje první část roku 2017 a blíží se začátek jarního období. Na Lesní správě Prostějov je jarní období ve znamení usilovné práce k zvládnutí plánované umělé obnovy lesa a ochrany lesa proti kůrovcům na smrku. Dle našeho vyhodnocení jsme pro jarní období roku 2017 v lesních porostech ve stadiu zvýšeného a kalamitního stavu lýkožrouta smrkového a lýkožrouta severského. S vyjmenovanými…

24.2.2017 Celý článek

Ochrana mladých lesních porostů na Lesní správě Třebíč v oblasti s vysokými stavy černé zvěře

Kraje

S nárůstem početních stavů černé zvěře v našem regionu došlo i ke zvýšení rizika škod způsobených touto zvěří na mladých lesních kulturách a oplocenkách. Vlastní škody černou zvěří na lesních porostech vznikaly těsně po zalesnění vyrýváním sazenic. Těmto škodám předcházíme aplikací pachových ohradníků na zrovna zalesňovaných plochách. Opatření je sice krátkodobé, ale v exponované době eliminuje vznik škod.   Složitější…

30.1.2017 Celý článek

Ohlédnutí za dotačním období 2007-2013 na Lesní správě Buchlovice

Kraje

V loňském roce byly dokončeny poslední rozpracované projekty, které se v současné době finalizují také z pohledu administrativního. Na Lesní správě Buchlovice byly realizovány projekty krajinotvorné, vodohospodářské, společenské i vzdělávací. Žádosti byly podávány dotačních programů: Operační program životní prostředí, Program rozvoje venkova a Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.   Na všech projektech pracoval tým lidí, bez…

12.12.2016 Celý článek

Douglaska tisolistá

Kraje

Při toulkách malebnou krajinou Divoké Oslavky, směrem po proudu od Náměště nad Oslavou do Oslavan, si oko pozorného návštěvníka v okolních lesích jistě všimne skupinek stromů výrazně vyčnívajících nad ostatními dřevinami. Jedná se o douglasku tisolistou.Douglaska tisolistá je jehličnatá dřevina pocházející ze Severní Ameriky. V Evropě se začala pěstovat v roce 1827 ze semen přivezených Skotem Davidem Douglasem. Jedná…

21.11.2016 Celý článek