Kraje

Obnova lesních tůněk

Kraje

O tom, že zaměstnancům lesní správy Jablunkov nezní jako prázdný pojem v praxi slůvko „biodiverzita“ svědčí i obnova lesních tůněk pro již dnes stále vzácnější obojživelníky. Pryč je doba, kdy po našich polích a zahradách bylo naprosto běžné potkat žábu, v příkopech podél cest pak i různé druhy čolků a mloků. Vše je rozoráno, odvodněno, zatrubněno. K…

8.12.2017 Celý článek

V lesní školce nevyrůstají pouze stromky

Kraje

Pro děti bylo kdysi normální být denně pod širým nebem a běhat s kamarády po venku. Hlavně ve městech takové možnosti ubývají. V dnešní době z tohoto důvodu vznikají lesní školky. Les je příjemným a přirozeným prostředím pro dětské hry a radovánky. Slouží jako základna pro zážitky a zkušenosti, pro vzdělávání a navazování přátelství.  Motto „Venku za každého…

8.11.2017 Celý článek

Revitalizace Tůně v Srdci

Kraje

Tůň se nachází se v lesním komplexu, který je nedaleko řeky Labe a Libického luhu. Lokalita má tedy velký předpoklad pro výskyt širokého spektra obojživelníků, kteří jsou pro tuto oblast a biotop typičtí. Tůň v Srdci vznikla odtěžením štěrkopísku. Až do minulého roku se nacházela tato tůň v nevyhovujícím stavu. Byla příliš zastíněná okolními stromy a vrstva sedimentu a…

19.10.2017 Celý článek

Lesy České republiky opravily lesní cestu Skalková

Kraje

Na Lesní správě Prostějov, v revíru Čechy pod Kosířem, byla dokončena rekonstrukce lesní cesty „Skalková“, která se nachází v katastrálním území Náměšť na Hané. Lesní cesta 2L Skalková se napojuje šikmým sjezdem vpravo na páteřní lesní cestu 1L Hradecká, která vede od náměšťského zámku k bývalé hájovně tzv. Hradeckému dvorku. Opravený úsek cesty měří cca 1,2 km a…

12.10.2017 Celý článek

Obnova podsadbou

Kraje

Součástí výrobní porady dne 7. 9. 2017 na lesní správě Jablunkov byla i praktická ukázka možného způsobu obnovy chřadnoucích porostů smrku v předmýtním věku prostřednictvím melioračních a zpevňujících dřevin formou podsadby.  Konkrétní ukázka proběhla na revíru Nýdek v porostní skupině 117 F 4/1p. Taxační údaje porostní skupiny 117 F 4 dle LHP: plocha 1,90 ha, věk  35…

20.9.2017 Celý článek

Úder bekyně velkohlavé na Znojemsku

Kraje

Od roku 1993, kdy došlo naposledy na území lesní správy Znojmo – revíru Kuchařovice ke gradaci bekyně velkohlavé a následnému holožíru, se v červnu letošního roku po dlouhých letech výskytu tohoto škůdce pouze v neznatelném základním stavu situace opět vrátila, a to na obdobné lokalitě, jako před lety. Jedná se o část revíru Kuchařovice známou pod názvem…

14.8.2017 Celý článek

Exkurze z Kostromské lesnicko-mechanizační školy na Lesní správě Znojmo

Kraje

Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě hostila ve dnech 10. – 17. června 2017 návštěvu Lesnicko-technické školy v Kostrumi z Ruské federace, se kterou udržuje dlouhodobou spolupráci. Lesní správa Znojmo tak mohla nabídnout pohled na lesnické hospodaření v luhu, v kulturní, hustě osídlené krajině střední Evropy. Dne 16. června přivítal ředitel Krajského ředitelství Brno Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. v…

14.8.2017 Celý článek

Výchovné zásahy do čtyřiceti let a harvestorová technologie na LS Náměšť nad Oslavou

Kraje

Lesní správa Náměšť nad Oslavou se nachází v jižní části České republiky a obhospodařuje 16.971 ha (PUPFL) západním směrem od moravské metropole Brna. V současné době má 13 revírů s přímou správou s poměrně velkými rozdíly jak z hlediska polohy, členitosti, dřevinné skladby tak také ve způsobech hospodaření na nich. Na jižních revírech převažují zejména smíšené porosty s převahou listnáčů a…

13.7.2017 Celý článek

Společná akce slovenských, polských a českých lesníků na lesní správě Jablunkov

Kraje

Jedním z „naturových“ druhů Moravskoslezských Beskyd je i tetřev hlušec. Doby, kdy tento druh byl ve zdejších lesích hojný a jeho ulovení nebylo ničím zvláštním, jsou bohužel už jen vzpomínkou. Dnes lze konstatovat, že jedince žijící v Beskydech je možno spočítat na prstech jedné ruky. Ale přesto, každým rokem jsou zde znát jejich pobytové známky v podobě…

16.6.2017 Celý článek

Vyhodnocení krajského kola 7. ročníku výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“

Kraje

V úterý 6. června 2017 se v přednáškovém sále Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích uskutečnilo slavnostní vyhodnocení Krajského kola sedmého ročníku výtvarné soutěže „LESY A PŘÍRODA KOLEM NÁS“. Tuto výtvarnou soutěž pro děti z Jihočeského kraje pořádají Lesy České republiky s. p., Krajské ředitelství České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA…

12.6.2017 Celý článek