Aktuálně

Navštivte Drábské světničky

Aktuálně

Hrad Drábské světničky je součástí rozsáhlé, zákonem chráněné, nemovité kulturní památky „hradiště Hrada a Klamorna, hrad Drábské světničky, zřícenina a archeologické stopy“. Řekl bych, že Drábské světničky jsou i s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz jedním z nejkrásnějších míst Českého ráje. Nachází se jen několik kilometrů od Mnichova Hradiště a díky své poloze spadají pod…

19.10.2017 Celý článek

Lesy ČR podporují hnízdění puštíka obecného

Aktuálně

Ochrana a podpora hnízdních populací ptáků a jejich biotopů jsou jedním ze základních předpokladů pro zachování druhové rozmanitosti, stability a vyrovnanosti ptačích společenstev. Zvláštní postavení ve strategii ochrany ptačích druhů představují druhy, které jsou více zranitelné nebo citlivé na různé negativní faktory nebo druhy, které v ČR dosahují hranici geografického areálu rozšíření. Vzhledem k řídkému…

12.10.2017 Celý článek

Lesy České republiky opravily lesní cestu Skalková

Aktuálně

Na Lesní správě Prostějov, v revíru Čechy pod Kosířem, byla dokončena rekonstrukce lesní cesty „Skalková“, která se nachází v katastrálním území Náměšť na Hané. Lesní cesta 2L Skalková se napojuje šikmým sjezdem vpravo na páteřní lesní cestu 1L Hradecká, která vede od náměšťského zámku k bývalé hájovně tzv. Hradeckému dvorku. Opravený úsek cesty měří cca 1,2 km a…

12.10.2017 Celý článek

Lesy kolem nás 2017 – Atlas lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje

Aktuálně

Lesy ČR ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary letos v dubnu vyhlásily 8. ročník dětské výtvarné soutěže Lesy kolem nás.  Letošním tématem bylo vytvoření obrázku do Atlasu lesních pohádkových bytostí Karlovarského kraje. Do základních regionálních kol se v tomto roce zapojilo 17 knihoven ze všech tří okresů kraje: Dalovice, Cheb, Mariánské Lázně, Chodov, Františkovy Lázně, Potůčky,…

10.10.2017 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Aktuálně

Právo životního prostředí. Praktický průvodce Miloš Tuháček, Jitka Jelínková a kolektiv Ochrana přírody a krajiny – správní řízení a správní řád – pokuty, sankce, lhůty, zákazy a omezení – odpadové hospodářství – konkrétní příklady z praxe – vzory úkonů dle správního řádu. Ojedinělá publikace na českém trhu s právní literaturou obsahuje…

9.10.2017 Celý článek

Lesnický den v Panskému lomu se i letos vydařil

Aktuálně

Lesnický den v Panskému lomu, který tradičně k příležitosti začátku školního roku pořádají Lesy ČR, Lesní správa Ještěd spolu Krajským ředitelství Liberec, se letos konal v pondělí 18. září.  Do Panského lomu poblíž Liberce-Horního Hanychova dorazilo 210 dětí z 9 tříd libereckých mateřských škol. A byl to den pro lesníky a děti moc příjemný. Počasí…

20.9.2017 Celý článek

Zaniklá osada Mstěnice – pozvánka na Třebíčsko

Aktuálně

Jihovýchodním směrem, asi 20 km od Třebíče, nedaleko Hrotovic se skrývá místo jednoho z nejrozsáhlejších a nejdéle trvajících výzkumů středověké archeologie u nás. Jedná se o zaniklou osadu Mstěnice. Osada zničená ohněm a mečem Byly to tenkrát doby velice nejisté a neklidné. Po husitských válkách se nakrátko ujali vlády Habsburkové, než si Čechové vybrali za…

11.9.2017 Celý článek

Úder bekyně velkohlavé na Znojemsku

Aktuálně

Od roku 1993, kdy došlo naposledy na území lesní správy Znojmo – revíru Kuchařovice ke gradaci bekyně velkohlavé a následnému holožíru, se v červnu letošního roku po dlouhých letech výskytu tohoto škůdce pouze v neznatelném základním stavu situace opět vrátila, a to na obdobné lokalitě, jako před lety. Jedná se o část revíru Kuchařovice známou pod názvem…

14.8.2017 Celý článek

Exkurze z Kostromské lesnicko-mechanizační školy na Lesní správě Znojmo

Aktuálně

Střední lesnická škola v Hranicích na Moravě hostila ve dnech 10. – 17. června 2017 návštěvu Lesnicko-technické školy v Kostrumi z Ruské federace, se kterou udržuje dlouhodobou spolupráci. Lesní správa Znojmo tak mohla nabídnout pohled na lesnické hospodaření v luhu, v kulturní, hustě osídlené krajině střední Evropy. Dne 16. června přivítal ředitel Krajského ředitelství Brno Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. v…

14.8.2017 Celý článek