Aktuálně

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Aktuálně

Vrba – dřevina roku 2018 Sborník ze semináře (Kunovice, 30. 8. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, s.p., Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Topolářské komise České republiky, z.s. V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy České republiky, s.p., již…

11.10.2018 Celý článek

Zadržení vody v krajině

Aktuálně

Retenční nádrže – jedno z mnoha opatření v boji proti vysychání české a moravské krajiny, jehož důsledky letos pocítili snad již úplně všichni. Do budování nových retenčních nádrží jsme se na Lesní správě Černá Hora pustili poté, co jsme v minulých letech dokončili opravy a vyčištění všech rybníků, rybníčků a nádrží, které se na námi spravovaném území nacházely…

11.10.2018 Celý článek

Revitalizace Zádolského potoka

Aktuálně

Státní podnik Lesy České republiky, Správa toků – oblast povodí Labe zahájily stavební práce revitalizačního charakteru v části potoční nivy Zádolského potoka a jeho levostranného přítoku na území přírodní rezervace Králova zahrada a jejího ochranného pásma, a to na ploše 4,4 ha (okres Svitavy, Pardubický kraj). Toky byly v minulosti nevhodně technicky upraveny v rámci lesotechnických…

10.10.2018 Celý článek

Les plný dělostřeleckých granátů

Aktuálně

Řekne-li se les, munice a pyrotechnický průzkum, zřejmě se vám vybaví zprávy z médií o výbuchu muničních skladů nedaleko Vrbětic. Málo kdo však ví, že v Jihomoravském kraji mezi Břeclaví a Valticemi je podobná lokalita nazývaná Boří les, kde stovky hektarů lesa to ukrývají. lesních porostech nachází velké množství nevybuchlé a poškozené munice již od konce druhé světové…

20.8.2018 Celý článek