Aktuálně

Místní kolo YPEF v Nymburku

Aktuálně

Místní kolo YPEF v Nymburku, které pořádala LS Nymburk ve spolupráci s KŘ Brandýs n. Labem  proběhlo dne 13.2.2019 na MŠ a ZŠ Tyršova. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mladších žáků a jedno družstvo starších žáků. Postupujícím do regionálního kola gratulujeme, poděkování patří ZŠ Tyršova Nymburk za spolupráci a poskytnutí kvalitního zázemí pro soutěž. Výsledky družstev kategorie…

Lesy Krajského ředitelství Šumperk objektivem lesníků

Aktuálně

Výstava je pohledem na les, jak ho vidí ti, jejichž profesní život je s lesem spojen často už několikátou generaci. Navazuje na úspěšnou výstavní kolekci snímků, vytvořenou z fotografií lesníků v roce 2013. Putovní výstava LESY KŘ ŠUMPERK OBJEKTIVEM LESNÍKŮ – 2013, se během let 2014 – 2016 se líbila stovkám návštěvníků na více než 20 výstavních místech…

21.12.2018 Celý článek

Hnědásek osikový se vrací do Libického luhu

Aktuálně

Posledním místem, kde u nás hnědásek osikový žije, je přírodní rezervace Dománovický les v Polabí. Historicky se přitom v této oblasti vyskytoval na řadě míst, odkud byl postupně vytlačen kvůli zániku prosvětlených porostů. V posledních letech se situace zlepšila a v Dománovickém lese každoročně poletuje zhruba 500-700 motýlů. Pro zajištění dlouhodobého přežití druhu v České republice to ale nestačí a v letošním…

22.11.2018 Celý článek

Nové publikace v technické knihovně Ředitelství LČR

Aktuálně

Proceedings of Central European Silviculture 2018 Volume 8: Pěstování lesů ve střední Evropě editoři: Martin Baláš, Vilém Podrázský a Josef Gallo Sborník původních vědeckých prací u příležitosti 19. mezinárodního setkání pěstitelů lesa střední Evropy (Doksy, 4. – 5. 9. 2018), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická…

19.11.2018 Celý článek

Ptačí budky nejsou nošením dříví do lesa

Aktuálně

V hospodářsky udržovaných lesních porostech je stromů s dutinami relativně málo, protože proschlá a znehodnocená dřevní hmota bývá zpravidla při probírkách odstraněna. Spousta živočichů vázaných svým způsobem života na úkryty ve stromových dutinách tak nenachází vhodná místa k přespání či vyvedení mláďat. Některé druhy se tomu dokáží přizpůsobit a obsadí myší díru nebo dutý pařez,…

16.11.2018 Celý článek

Děti v Karlovarském kraji tvořily poštovní známky s motivem přírody

Aktuálně

Lesy České republiky, s. p. ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary slavnostně uzavřely 9. ročník dětské výtvarné soutěže Lesy kolem nás. Právě před 100 lety vznikla první československá poštovní známka. Letošním úkolem pro mladé výtvarníky proto bylo vytvoření poštovní známky s motivem přírody Karlovarského kraje. Do organizace základních kol se kromě lesních pedagogů Lesů ČR a…

2.11.2018 Celý článek

Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Aktuálně

Vrba – dřevina roku 2018 Sborník ze semináře (Kunovice, 30. 8. 2018), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., za podpory Ministerstva zemědělství, Lesů České republiky, s.p., Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Topolářské komise České republiky, z.s. V rámci vzdělávacích aktivit vyhlašují Lesy České republiky, s.p., již…

11.10.2018 Celý článek

Zadržení vody v krajině

Aktuálně

Retenční nádrže – jedno z mnoha opatření v boji proti vysychání české a moravské krajiny, jehož důsledky letos pocítili snad již úplně všichni. Do budování nových retenčních nádrží jsme se na Lesní správě Černá Hora pustili poté, co jsme v minulých letech dokončili opravy a vyčištění všech rybníků, rybníčků a nádrží, které se na námi spravovaném území nacházely…

11.10.2018 Celý článek